CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Vaistinių preparatų pirkimus gali vykdyti visos perkančiosios organizacijos. Privaloma sąlyga – turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją.Pirkimo sutartis 

Pagal šių sutarčių sąlygas galima:
Įsigyti virš 500 rūšių vaistų pagal veikliąją medžiagą.
Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2024-10-31.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

 

Užsakymų formavimas • Išsirinkite vaistą pagal veikliosios medžiagos pavadinimą;
• Nustatykite norimą įsigyti vaistinių preparatų maksimalų kiekį per sutarties galiojimo laikotarpį (atkreipkite dėmesį į vaisto matavimo vienetą);
• Nustatykite reikalaujamą vaisto galiojimo trukmę, t.y. tinkamumo vartoti terminą (ne daugiau kaip 12 mėnesių arba 75 proc. nuo vaistinio preparato pristatymo dienos);
• Nustatykite maksimalią kainą be PVM visam norimam įsigyti vaisto kiekiui;
• Pažymėkite ar taikoma PVM lengvata (lengvata taikoma toms ASPĮ, kurios turi sutartį su Valstybine ligonių kasa);
• Nurodykite, ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai;
• Pasirinkite prekių pristatymo vietą (-as). Galima pasirinkti vieną, kelis arba visus Jūsų organizacijos pristatymo adresus, nurodytus CPO LT kataloge. Jeigu adresus reikia patikslinti ar papildyti, informuokite CPO LT;
• Nustatykite prekių pristatymo terminą (ne trumpesnį kaip 2 darbo dienos);
• Nustatykite atnaujinto varžymosi trukmę (nuo 8 (kai pirkimas darbo dienų);
• Nurodykite sutarties galiojimo terminą – nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių trukmės;
• Nurodykite įsipareigojamą nupirkti Prekių kiekį (nuo 50 iki 100 proc.);
• Kataloge pateikiamos preliminarios kainos. Po tiekėjų atnaujinto varžymosi kainos gali būti mažesnės.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba