Rangos darbų pirkimai per CPO LT pristatyti Lietuvos statybininkų asociacijoje

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) kvietimu CPO LT atstovai prezidiumo posėdyje pristatė CPO LT pirkimų modulius, skirtus rangos darbams. Daugiausia dėmesio skirta rangos darbų be projektavimo  naujojo viešojo pirkimo dokumentų aptarimui.

Šiuo metu CPO LT elektroniniame kataloge tiekėjais registruotos 278 statybos įmonės. Dauguma jų yra LSA nariai. Todėl CPO LT yra svarbi šios organizacijos pozicija ir pirkimų elektroniniame kataloge vertinimas.

Kaip pažymėjo CPO LT direktorius Darius Vedrickas, svarbu išgirsti ir tiekėjų, ir perkančiųjų organizacijų poreikius bei lūkesčius, konstruktyvius pasiūlymus, išdiskutuoti problemas ir rasti optimaliausius naujo modulio kūrimo sprendimus.

LSA prezidiumo nariai aktyviai įsitraukė į diskusiją dėl viešojo pirkimo procedūrų, techninių specifikacijų bei kvalifikacinių ir kitų reikalavimų įmonėms, norinčioms tapti tiekėjais CPO LT elektroniniame kataloge statybos rangos darbų be projektavimo modulyje.

Anot  LSA prezidiumo narių, didžiausias abejones statybininkų bendruomenei kelia maksimalių įkainių  („kainų lubų“) fiksavimas viešajame pirkime bei būtinybė tiekėjams siūlyti savo kainas ne didesnes nei nustatytos. Kaip teigė statybos įmonių vadovai, šia nuostata neatsižvelgiama į medžiagų kainų, darbuotojų darbo užmokesčio augimą bei infliaciją, todėl ilgai trunkantys arba dėl kitų  priežasčių (pvz., finansavimo atidėjimo) užtęsti projektai tampa nuostolingi rangovams.

 LSA prezidentas Dalius Gedvilas, nepritardamas maksimalios kainos fiksavimui, pasiūlė sukurti analitinę programą,  unifikuoti jos formatą, nustatyti  kainų mėnesio vidurkį, įteisinti sąmatinius įverčius.

Kalbėdami apie kvalifikacinius reikalavimus, LSA nariai siūlė juos sugriežtinti,  įtraukiant papildomus kriterijus ˗ gyventojų pajamų mokestį ir  nedarbingumo dienų skaičių, tenkantį vienam įmonės darbuotojui, darbo užmokesčio vidurkį, investicijų į darbų saugą dydį ir kt.

LSA prezidiumo narių nuomone, būtina reikalauti, kad statybos įmonės, dalyvaujančios viešuosiuose pirkimuose ir besivaržančios dėl didesnių nei 1,5 mln.€ objektų, būtų suinteresuotos greičiau diegti skaitmenizavimą ˗ naudotų BIM, elektroninį  statybos darbų žurnalą ir už tai gautų papildomą vertinimo balą.

Aktualių klausimų ratas buvo labai platus ir vieno susitikimo metu visus juos aptarti nebuvo galimybių. Todėl CPO LT ir LSA vadovai sutarė, kad tokius susitikimus rengs reguliariai kartą per pusmetį ir į juos kvies kitų suinteresuotų institucijų atstovus – Viešųjų pirkimų tarnybos, Ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, BETA ir kt.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: