CPO LT ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų specialistai aptarė aktualias centralizuotų viešųjų pirkimų problemas

2017 m. liepos 14 d. įvyko CPO LT darbuotojų susitikimas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų (Kauno klinikų) viešųjų pirkimų specialistais, kurio metu aptarti aktualūs centralizuotų viešųjų pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą klausimai.

Kauno klinikos yra viena stambiausių CPO LT elektroninio katalogo naudotojų – 2016 m. vien tik vaistų įsigijusi daugiau nei už 5 mln. €, nuolat perkanti biuro reikmenis, kompiuterinę įrangą ir spausdintuvus bei eksploatacines medžiagas, kitas prekes ir paslaugas.

Siekiant pagerinti CPO LT darbą, tobulinti siūlomų prekių, paslaugų ir darbų specifikacijas bei plėsti asortimentą, svarbu buvo išgirsti šios perkančiosios organizacijos pasiūlymus ir pageidavimus.

Kauno klinikų viešųjų pirkimų specialistai visų pirma kėlė jiems aktualų klausimą dėl pagrindinės sutarties nuostatos, susijusios su privalomu prekės kiekio išpirkimu (70-80 proc. skirtinguose prekių moduliuose). Jie pageidavo, kad privalomas išpirkimo kiekis būtų sumažintas, nes daugeliu atvejų, ypač įsigyjant vaistus, labai sunku prognozuoti jų poreikį.

CPO LT direktorius Darius Vedrickas pasiūlė lankstesnę šios nuostatos formuluotę, kurią būtų galima taikyti ateityje, pagrindinėje sutartyje nurodant 50-100 proc. privalomą išpirkimą, priklausantį nuo perkančiosios organizacijos realaus poreikio. Tačiau kartu jis atkreipė dėmesį, kad perkančiosios organizacijos turės įsivertinti ir riziką, susijusią su „kartelės nuleidimu“. Tuo atveju, tiekėjai, tikėtina, gali siūlyti didesnę kainą arba iš viso neteikti pasiūlymo atnaujintam varžymuisi, nes jiems bus sunku prognozuoti pardavimų kiekius.

Diskutuojant apie pagrindinę sutartį, Kauno klinikų Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Mantas Varaška kalbėjo apie galimybę, esant didelės vertės sutarčiai (pvz., virš 50 000€), perkančiajai organizacijai  keisti kai kurias jos  nuostatas. Pokalbyje sutarta dar labiau plėsti pagrindinės sutarties pasirinkimus ir perkančiosioms organizacijoms pasiūlyti daugiau išankstinių „nuo – iki“ sąlygų, pradedant kiekių išpirkimu ir baigiant prekių pristatymu, jas iš anksto žinant būsimiems tiekėjams.

M.Varaška taip pat išsakė abejones, ar perkančiosioms organizacijoms verta visada pirkti per CPO LT elektroninį katalogą, ypač, kai pirkimo vertė yra labai maža. Jo nuomone, efektyviau yra tiesiogiai patiems įsigyti šias prekes ar paslaugas.

Susitikime dalyvavusi Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Aurelija Kriščiūnaitė pažymėjo, kad nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliojusioje naujoje Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijoje į tai atsižvelgta ir numatyta, kad perkančiosioms organizacijoms jau nebėra prievolės pirkti per CPO LT elektroninį katalogą, jei sutarties suma yra mažesnė nei 10 000 €. Kiekvienu atveju pati perkančioji organizacija privalo nuspręsti, kaip jai skaidriau, efektyviau ir taupiau įsigyti būtinas jos veiklai prekes ir paslaugas.

Kauno klinikų viešųjų pirkimų specialistai taip pat pateikė savo pasiūlymus dėl CPO LT administruojamo elektroninio katalogo plėtros naujomis prekėmis. Jie pageidavo, kad jame atsirastų buitinės technikos, medicinos reikmenų (švirkštų, bintų ir kt.), stacionarių telefonų aparatų. Taip pat pageidavo išplėsti kompiuterių modulio asortimentą (įtraukti daugiau monitorių su aukščio reguliavimo funkcija, peles su laido skirtingais ilgiais, didesne spalvine korpusų palete ir kt.).

Susitikimo dalyviai nutarė atlikti „namų darbus“: Kauno klinikos parengti savo pasiūlymus dėl asortimento plėtros ir techninių specifikacijų, o CPO LT – parengti pagrindinių sutarčių nuostatų pakeitimus pagal išreikštą poreikį.

CPO LT kviečia ir kitas perkančiąsias organizacijas būti aktyviomis ir teikti savo pasiūlymais dėl pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą tobulinimo.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: