Startavo atnaujintas rangos darbų modulis

Informuojame, kad bendradarbiaujant su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atnaujintas Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų be/su projektavimo paslaugomis modulis.

 Kurdama modulį, CPO LT siekė maksimaliai atliepti perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų poreikius. Svarbiausia naujovė modulyje – galimybė užsakovams, esant poreikiui, vienu pirkimu įsigyti kelių šalia esančių  daugiabučių modernizavimo rangos darbus, su rangovu sudarant atskiras sutartis dėl kiekvieno daugiabučio modernizavimo. Tai leis taupyti perkančiųjų organizacijų administracinius ir laiko resursus, o tiekėjams, tikėtina, šie pirkimai bus patrauklesni ir jie aktyviau dalyvaus varžydamiesi dėl užsakymų.

Atnaujintoje pirkimo sutartyje yra numatytos aiškesnės ir detalesnės jos vykdymo sąlygos, įvertinti statybų reglamentavimo pokyčiai, naujovės, pavyzdžiui, perkančiosioms organizacijoms  numatyta galimybė pasirinktinai pildyti elektroninį statybų žurnalą, vietoj popierinio.

Siekiant atliepti tvarumo politiką ir mažinti neigiamos veiklos poveikį aplinkai, tiekėjams keliamas reikalavimas veikloje taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemas, dėl ko perkančiųjų organizacijų pirkimai bus laikomi „žaliais“. Raginame perkančiąsias organizacijas, vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pirkimo dokumentuose taikyti/nustatyti reikalavimus statyboje naudojamoms statybinėms medžiagoms.

Perkančiąsias organizacijas kviečiame atsakingai susipažinti su pirkimo  dokumentais ir užsakymus vykdyti naujame modulyje.

Informuojame, kad artimiausiu metu bus uždaryti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslaugomis ir Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų moduliai.

Kilus klausimų, konsultuoja:

Rangos klausimais, Diana Širvinskaitė, mob. 865889421, el. p. [email protected]

Pirkimų klausimais, Irma Dargė, mob. 865889424, el. p. [email protected]

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: