Statinių (inžinerinių statinių) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pirkimo numeris Nr. 461989
Pavadinimas Statinių (inžinerinių statinių) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (2019)
Pirkimo būdas Dinaminė pirkimų sistema. Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2023-12-20, 10:00 val. .
 Užsakymų  formavimas Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;

 • Pirkėjo nurodoma informacija formuojant užsakymą CPO LT kataloge:
  • konkretaus pirkimo paslaugų pavadinimas ir techninė specifikacija iš CPO IS nurodyto specifikacijų sąrašo;
  • projekto pavadinimas;
  • Paslaugų pavadinimai (projekto parengimo paslaugų užsakymo atveju nurodoma projekto rūšis – techninis projektas, darbo projektas ar techninis darbo projektas, projekto dalys, kurias būtina parengti ir projekto ekspertizės privalomumas);
  • statinio (objekto) adresas;
  • statinio remonto/rekonstrukcijos atveju – esama statinio (objekto) naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis; naujo statinio statybos atveju – projektuojamo statinio plotas ir tūris;
  • projektuojamo statinio nekilnojamojo turto registro duomenys – statiniui ir/ar žemės sklypui suteiktas unikalius numeris;
  • numatoma statinio (objekto) skaičiuojamoji kaina su PVM;
  • konkretaus pirkimo maksimali kaina su PVM. Perkant projektavimo paslaugas kartu su projekto vykdymo priežiūra projekto vykdymo priežiūros paslaugos kaina turi būti ne mažesnė kaip 10 proc. konkretaus pasiūlymo kainos;
  • ar reikalaujama papildoma pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 Eur;
  • ar privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus (tik projektinių pasiūlymų užsakymo atveju);
  • reikalaujamas parengtos dokumentacijos popierinių egzempliorių skaičius;
  • informacija, ar reikalaujama saugoti parengtos dokumentacijos originalą;
  • informacija, kuris subjektas apmoka už statybą leidžiančio dokumento išdavimą;
  • Paslaugų suteikimo terminai (-us) (Užsakovas terminą nurodo priklausomai nuo įsigyjamų paslaugų pobūdžio). Tuo atveju, kai Paslaugos susideda iš kelių dalių, visų Paslaugų sudedamųjų dalių nurodyti terminai yra sumuojami. Kai Paslaugos teikiamos keliems statiniams, tačiau vienam objektui, esančiam toje pačioje statybvietėje, Paslaugų, teikiamų atskiriems statiniams suteikimo terminai nėra sumuojami, o pirkimo sutarties Paslaugų suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausią vieno iš objekto statinių Paslaugų suteikimo trukmę;
  • pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
  • papildoma pirkimo sutarties šalis (-ys) (Konsoliduotojo užsakymo atveju);
  • už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  • už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

  atsiskaitymo už Paslaugas terminas (ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);

*Viešinimas Pirkimo dokumentai
*Ataskaitos  Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita
*Rezultatai Dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje kviečiami kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys tiekėjai.
Tiekėjai
 1. MB „Gatvių inžinerija“
 2. UAB „Šilutės polderiai“
 3. UAB „Atamis“
 4. UAB „TEC Infrastructure“
 5. UAB „Projektai ir Co“
 6. UAB „Provivo LT“
 7. UAB „Šiaulių hidroprojektas“
 8. UAB „Urban line“
 9. UAB „Nemuno deltos projektai“
 10. UAB „Kelprojektas“
 11. UAB „Synergy Solutions“
 12. VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 13. UAB „Inžinerinis projektavimas“
 14. Ardanuy Ingenieria S. A.
 15. JVPG MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ ir AB „Panevėžio statybos trestas”
 16. IĮ „Primega“
 17. UAB „Ugira“
 18. AB „Panevėžio keliai“
 19. UAB „Statybų inžinerinė strategija“
 20. MB „Gatvių projektavimas“
 21. UAB „Sweco Lietuva“
 22. MB „Locus 3d”
 23. UAB „Šiltas namas”
 24. UAB „Primum Group“
 25. UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
 26. UAB „Plentprojektas“
 27. UAB „Tvari inžinerija“
 28. UAB „Statprojektas“
 29. UAB „Atriumas“
 30. UAB „Projektų rengimo centras“
 31. UAB „Saugvila“
 32. UAB „Medstatyba“
 33. UAB SRP Projektas“
 34. Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“
 35. MB „Geoinfra“
 36. MB Lignumbaltica
 37. AB „Kelių priežiūra”
 38. MB „Infra projectum“
 39. MB “UAB “Enervektra”
 40. MB “UAB “Jandas”
 41. UAB „Bormann consult“
 42. Jungtinės veiklos partnerių grupės UAB „CityForm LT“ ir MB „4InfraLT“
 43. UAB „Hidroterra“
 44. UAB “Panevėžio ryšių statyba”
 45. UAB „Meysso“
 46. UAB „Strukta“
 47. UAB „Rimgauda“
 48. UAB „Aukstata“
 49. MB „K3D projektai”

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: