Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų modulio naudotojų apklausa padės geriau tenkinti perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų poreikius

Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų modulis CPO LT elektroniniame kataloge veikia nuo 2015 m. rugsėjo mėn.Iki šios dienos įvyko 527 paslaugų pirkimai už 4 mln. 767 tūkst. € .
CPO LT apklausė perkančiąsias organizacijas (PO) ir tiekėjus, siekdama kelių tikslų:
– išsiaiškinti šio modulio bei visos CPO LT administruojamos centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninės sistemos vertinimą,
– identifikuoti PO ir tiekėjų problemas, vykdant pirkimus bei įgyvendinant pagrindines sutartis,
– nustatyti CPO LT darbuotojų komunikavimo ir kompetencijos vertinimą.
Pirkimų vykdymą per CPO LT elektroninį katalogą „Labai gerai“ ir „Gerai“ įvertino 75 proc. PO ir 79 proc. tiekėjų, nurodydami, kad jame „greitos ir patogios procedūros“, „pasiūlymo pateikimas yra paprastas ir greitas“, „pirkimo terminų aiškumas tikrai palengvina darbą“. Respondentus tenkina statinių projektavimo ir projekto vykdymo paslaugų modulio techninė specifikaciją (75 proc.), nustatyti techniniai reikalavimai (79 proc.) ir pagrindinės sutarties sąlygos (79 proc.).
Elektroninio katalogo naudotojai aukštai vertina ir CPO LT veiklos skaidrumą. 75 proc. PO ir 86 proc. tiekėjų pritarė teiginiui, kad „CPO LT yra skaidriai centralizuotus viešuosius pirkimus vykdanti institucija“.
Tiekėjų nuomonės dėl galimybės dalyvauti atnaujintuose varžymuose ribojimo, pasiekus tam tikrą sutarčių skaičių, pasidalino į dvi lygias dalis: 50 proc. pritaria šiai nuostatai ir tiek pat apklaustųjų laiko ją netikslinga. Pastarieji mano, kad spręsti, ar dalyvauti atnaujintuose varžymuose ir įvertinti savo galimybes atlikti didesnį užsakymų skaičių, turi patys tiekėjai. Tačiau CPO LT šį apribojimą taiko atsižvelgdama į PO interesus, nes praktika parodė, kad tiekėjai ne visada objektyviai įsivertina savo pajėgumus ir laimėję daugiau viešųjų pirkimų konkursų nei gali suteikti paslaugų, nesilaiko numatytų terminų, smunka atliekamų darbų kokybė. Dėl to net 29 proc. tiekėjų turėjo problemų su PO, įgyvendindami pagrindinę sutartį, o 14 proc. nurodė kartais susidūrę su jomis.
CPO LT, administruodama elektroninę centralizuotų viešųjų pirkimų sistemą, nuolatinį dėmesį skiria siūlomų prekių, paslaugų ir darbų kokybei, perkančiosioms organizacijoms siūlydama pasirinkimo alternatyvas (mažiausios kainos arba ekonominio naudingumo kriterijus), skelbiant paslaugų užsakymą. Todėl apklausoje respondentų buvo klausiama, ar tikslinga būtų ir statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros modulyje pirkimus vykdyti ne tik mažiausios kainos, bet ir ekonominio naudingumo kriterijumi? 57 proc. tiekėjų ir 50 proc. PO pritarė šiam teiginiui, nurodydami, kad atsirastų galimybė vertinti ne tik kainą, bet ir kitus parametrus, užtikrinančius kokybiškų paslaugų įsigijimą. Respondentai taip pat nurodė, jų nuomone, galimus ekonominio naudingumo kriterijus, kuriuos tikslinga taikyti statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų modulyje.
Katalogo naudotojų konsultavimas, dalykinės pagalbos jiems suteikimas yra reikšminga CPO LT darbuotojų veiklos dalis. Siekiant grįžtamojo ryšio, respondentams buvo pateiktas eilė klausimų apie CPO LT komunikacijos vertinimą. Iš atsakymų matyti, kad, teikdami pasiūlymą atnaujintam varžymuisi, 15 proc. modulio tiekėjų dažnai, o 35 proc. kartais kreipiasi dalykinės pagalbos į CPO LT. Daugiausiai kreipiamasi telefonu (57 proc.) bei elektroniniu paštu (43 proc.). Absoliuti dauguma respondentų (93 proc.) nurodė, kad jie gavo kompetentingus ir išsamius atsakymus labai greitai.
CPO LT, siekdama efektyvinti darbą, savo svetainėje talpina video instrukcijas, kitą metodinę pagalbinę medžiagą, kuri turi padėti elektroninio katalogo naudotojams vykdyti viešuosius pirkimus elektroninėje erdvėje bei taupyti laiką. 43 proc. apklausos dalyvių nurodė naudojantys šias instrukcijas, kaip pagalbą pildydami užsakymus ar teikdami pasiūlymus atnaujintam varžymuisi. 50 proc. respondentų pageidavo interaktyvaus pagalbos įrankio, kuriame rastų atsakymus į jiems aktualiausius klausimus.
Atsižvelgdama į apklausos rezultatus bei PO ir tiekėjų išsakomus pageidavimus, CPO LT numato plėsti dalykinę pagalbą katalogo naudotojams elektroninėje erdvėje.
Apklausos metu gauti pasiūlymai, pageidavimai, kritinės pastabos bus analizuojamos, į jas bus atsižvelgta skelbiant naują statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą.

apklausa 2017 10 24-3

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: