Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

Pirkimo numeris Nr. 602805
Pavadinimas Ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą
Pirkimo būdas Dinaminė pirkimų sistema
 Etapai Paraiškas galima teikti visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laikotarpį.
Dinaminės pirkimų sistemos galiojimo laikas iki 2026-06-01
*Viešinimas Skelbimas apie pirkimą ir pirkimo dokumentai
*Rezultatai Dalyvauti dinaminėje pirkimų sistemoje bus kviečiami pašalinimo pagrindų neturintys ir kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys tiekėjai
*Ataskaitos  Viešojo pirkimo procedūrų  ataskaita bus pateikta pasibaigus procedūroms
*Pirkimo sutarties forma Pirkimo sutarties forma:
Fiksuoto įkainio sutartis
Tiekėjai Bus paskelbti pasibaigus procedūroms