Valstybinė ligonių kasa: „Mums labai patogu, kad jūs esate“

Vaistų ir medicininės įrangos pirkimai per CPO LT elektroninį katalogą nuolat auga. Per šių metų 4 mėnesius centralizuotai gydymo įstaigos medikamentų įsigijo  daugiau  nei už 19,746 mln. eurų. CPO LT siekia kuo pilniau patenkinti perkančiųjų organizacijų poreikius vaistams ir medicininei įrangai, todėl skatina  dialogą su medicinos įstaigomis bei valstybės institucijomis, atsakingomis už vaistų politikos formavimą ir įgyvendinimą šalyje.

CPO LT, ruošdamasi naujam viešajam pirkimui „Vaistinių preparatų užsakymai  per CPO LT elektroninį katalogą 2 – kvietimas“, organizavo pasitarimą, kuriame buvo pristatyti gydymo įstaigų apklausos dėl vaistinių preparatų modulio rezultatai bei diskutuota dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) pateiktų pasiūlymų kaip tobulinti vaistų modulį elektroniniame kataloge.

 

 Susitikimo akimirkos

Pasitarime dalyvavo CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas, direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) direktoriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė, skyriaus vedėja Lina Reinartienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Farmacijos departamento direktoriaus pavaduotojas Linas Mažeika, vyriausiasis specialistas Vidmantas Eigėlis, Lietuvos Respublikos ūkio  ministerijos  vyresnioji specialistė Laura Banevičiūtė.

CPO LT direktorius R. Černiauskas supažindino su įvykusios apklausos rezultatais (plačiau: https://www.cpo.lt/perkanciosios-organizacijos-pateike-savo-nuomone-apie-vaistu-pirkimus-per-cpo-lt-elektronini-kataloga/), kurie patvirtina, kad CPO LT sukurtas vaistų modulis yra efektyvus ir gerai veikiantis   įrankis, užtikrinantis sklandų ir nepertraukiamą medikamentų įsigijimą. Įstaigos vadovas sakė: „Nepaisant to, kad 83 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė esą patenkinti  šiuo metu veikiančiu vaistų katalogu, kuris pilnai atitinka jų poreikius; CPO LT, atsižvelgdama į suinteresuotų institucijų pageidavimus, yra pasirengusi ir ateityje tobulinti šį modulį“.

VLK direktoriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė teigiamai vertindama vaistinių preparatų centralizuotą viešųjų pirkimų sistemą per CPO LT, pabrėžė: „mums labai patogu, kad jūs esate“. Kartu pateikė pasiūlymų ir pageidavimų. Vienas jų, sudaryti galimybes pasirinkti kelis vaistus su skirtinga veikliąja medžiaga, skiriamus tai pačiai indikacijai gydyti. Anot VLK, tokiu būdu būtų didinamas konkurencingumas tarp tiekėjų  ir  atsirastų realios prielaidos kainų mažėjimui. Ši galimybė perkančiosioms organizacijoms bus sudaryta CPO LT elektroniniame kataloge.

Pasitarime daug dėmesio skirta pirkimo sutarties sąlygų aptarimui, jų tobulinimui. Valstybinė ligonių kasa pageidavo sutarties kainodaros pokyčių, kad pirkėjas turėtų galimybę pasirinkti ilgesnį vaistinių preparatų pristatymo terminą (pratęsiant jį iki 6 mėnesių), pagal tą pačią sutartį nupirkti papildomą prekių kiekį, pratęsiant jos galiojimą. Į visus šiuos pageidavimus nuspręsta atsižvelgti diskusijoje aptarta forma.

Aptariant perkančiųjų organizacijų pageidavimą permanentiškai (pvz. kas pusmetį) atnaujinti vaistų modulį CPO LT elektroniniame kataloge, R. Černiauskas atkreipė dėmesį, kad „visi katalogo papildymai, naujų prekių įtraukimas į jį yra reglamentuojamas Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais terminais, kurių privalu laikytis be išlygų“. Dėl to neįmanoma per labai trumpą laiką (savaitę ar mėnesį) atnaujinti katalogo asortimentą. Šiam procesui pagreitinti CPO LT direktorius pasiūlė VLK, gavus informaciją apie numatomą naujo vaistinio preparato registraciją, nedelsiant pateikti jo techninę specifikaciją pirkimui, o CPO LT taip pat nedelsiant įvykdys pirkimą viešųjų pirkimų įstatyme numatytais terminais.

CPO LT direktorius R. Černiauskas, pasidžiaugdamas dalykišku ir produktyviu bendradarbiavimu su Sveikatos apsaugos ministerija ir VLK,  pabrėžė, kad kai kurie VLK pateikti pageidavimai yra įgyvendinti. Gydymo įstaigos jau gali naudotis konsoliduotais pirkimais.

CPO LT numato ir ateityje organizuoti  susitikimus aktualiais viešųjų pirkimų klausimais su valstybės valdymo ir viešojo sektoriaus institucijomis.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: