Biržų rajono viešųjų pirkimų specialistai praktiniame seminare mokėsi naudotis CPO LT elektroniniu katalogu

Biržų rajono savivaldybės ir jos įstaigų bei įmonių viešųjų pirkimų specialistai gausiai rinkosi į praktinį seminarą, kurį vedė CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas, direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, konsultantas Arturas Maruškevičius.

1
Audris Mukas, Biržų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pristato pranešėjus

Seminare dalyvavo ir pranešimą „Viešųjų pirkimų įstatymo naujosios redakcijos projektas„ skaitė Laura Banevičiūtė, Ūkio ministerijos vyriausioji specialistė. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su įstatymo pakeitimais ir naujomis nuostatomis, kurios įsigalios Lietuvos Respublikos seimui priėmus šio teisės akto naująją redakciją.

2
Laura Banevičiūtė, Ūkio ministerijos vyriausioji specialistė, pristato Viešųjų pirkimų įstatymo naują redakciją

Į seminarą susirinko rajono savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ( švietimo, kultūros ir kt.) specialistai, vykdantys viešuosius pirkimus. (1pav.)

3
1 pav.

Kaip paaiškėjo iš seminaro dalyvių apklausos anketų, jų patirtis centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose skirtinga: savivaldybės administracijoje ir jos įstaigose dirbantys darbuotojai yra patyrę, turintys 5-15 metų darbo patirtį, o daugumos švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojų, atsakingų už šį darbą, patirtis labai menka arba visai jos neturi. (2 pav.) Ne visi seminaro dalyviai naudojasi CPO LT elektroniniu katalogu, įsigyjant jų įstaigoms reikalingas prekes, paslaugas ir darbus (3 pav.).

4
2 pav.

Kone pusė jų (41,67 proc.) nė karto nėra pirkę per Centrinę perkančiąją organizaciją, trečdalis respondentu naudojosi šiuo įrankiu vos 1- 5 kartus.
5
3 pav.

Seminaro metu CPO LT darbuotojai aiškinosi kokios to priežastys, kodėl ne visi pirkimai vykdomi per CPO LT? Paaiškėjo, kad rajono savivaldybės perkančiosios organizacijos, ypač švietimo ir kultūros įstaigos, disponuoja labai mažomis lėšomis reikalingoms prekėms pirkti, todėl joms kartais yra sudėtinga įsigyti privalomą prekių krepšelį (kanceliarinių prekių, higienos popieriaus ir pan.) už 60 eur.
Tačiau perkančiosios organizacijos, kurios nesusiduria su šia problema, CPO LT elektroniniame kataloge perka visas jų veiklai būtinas prekes bei paslaugas. Tai patvirtina respondentų pateikta informacija (4 pav). Du trečdalius pirkimų sudaro 2 modulių prekės: elektros ir biuro rekmenų (higienos bei buities prekės, kanceliarinės prekės ir biuro reikmenys). Savo poreikiams patenkinti Biržų rajono perkančiosios organizacijos per CPO LT elektroninį katalogą perka didelį spektrą prekių ir paslaugų. Respondentai nurodė kompiuterinę įrangą ir eksploatacines medžiagas, judrųjį ryšį, vaistus, kurą talpyklose, valymo, skalbimo, pašto, kilimėlių nuomos paslaugas ir kt.
Tačiau elektroninio katalogo galimybės yra kur kas platesnės. Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė pristatė visus CPO LT elektroniniame kataloge esančius modulius, juose esančias prekes, paslaugas ir darbus. Pateikė statistinius duomenis apie kiekybinius ir kokybinius Centrinės perkančiosios organizacijos 2015 metų rezultatus.
CPO LT darbuotojai seminare siekė jo dalyviams suteikti kuo daugiau praktinių žinių ir įgūdžių, atsakyti į visus jiems rūpimus klausimus: nuo registracijos CPO LT elektroniniame kataloge iki konkrečių sutarčių vykdymo, įsigyjamų prekių kokybės problemų.
Rolandas Černiauskas, CPO LT direktorius, atsižvelgdamas į susirinkusiųjų patirtį ir jų išsakytus lūkesčius, didelį dėmesį skyrė centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninėje erdvėje ypatumams, praktiniais pavyzdžiais aiškino, kaip perkančiosios organizacijos turi priimti prekes, patikrinti jų atitikimą sutartyje nurodytai techninei specifikacijai. Jis ypač pabrėžė pirkėjų prievolę išnagrinėti pirkimo dokumentus, pagrindinę sutartį ir naudotis joje numatytomis visomis poveikio priemonėmis, jei tiekėjai bando gudrauti ir pateikia ne tas prekes: prastesnės kokybės, ne tų techninių parametrų ir pan. R. Černiauskas paragino perkančiąsias organizacijas visais atvejais, kai jos susiduria su tiekėjais, pažeidžiančiais pagrindines sutartis, informuoti CPO LT.

6

4 pav.

„Mes turime gauti informaciją apie tiekėjų sutarčių vykdymo problemas. Tik turėdami konkrečią informaciją, imamės tiekėjų atžvilgiu konkrečių veiksmų, numatytų preliminarioje sutartyje. CPO LT poveikio priemonės yra gana griežtos: nuo įspėjimo ir raginimo tinkamai vykdyti sutarties įsipareigojimus iki šalinimo iš elektroninio katalogo.“- akcentavo CPO LT direktorius.
Seminaro dalyviams, kaip anketose pažymėjo absoliuti dauguma respondentų, ypač naudingas buvo pirkimo praktinis pavyzdys. CPO LT konsultantas Arturas Maruškevičiaus CPO IS sistemoje įvykdė higieninio popieriaus pirkimą, komentuodamas kiekvieną užsakymo formavimo etapą. Atsakydamas į seminaro dalyviams kylančius klausimus, prelegentas priminė, kad CPO LT svetainėje pirkimą vykdantys darbuotojai gali rasti vaizdo instrukcijas, kuriose parodyta, kaip vykdyti pirkimą elektroninėje erdvėje nuo prisijungimo prie sistemos iki suformuotos sutarties pasirašymo.

5 pav.

7
Rolandas Černiauskas, CPO LT direktorius, Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, direktoriaus pavaduotoja, Arturas Maruškevičius, konsultantas pristato elektroninį katalogą.

Kaip pažymėjo CPO LT direktorius R.Černiauskas, seminaras Biržų rajono savivaldybėje buvo naudingas abipusiai: jo dalyviai įgijo naujų kompetencijų, pagilino praktinius įgūdžius, o CPO LT darbuotojai iš pirmų lūpų išgirdo pasiūlymus ir pageidavimus, kurie padės tobulinti Centrinės perkančiosios organizacijos darbą, efektyviau organizuoti centralizuotus viešuosius pirkimus elektroninėje erdvėje.

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: