Centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT įvykdytas maisto produktų viešasis pirkimas elektroninio aukciono būdu ligoninei sutaupė 96 tūkst. eurų

Centrinė perkančioji organizacija CPO LT yra efektyvus įrankis perkančiosioms organizacijoms vykdant viešuosius pirkimus. 2019 m. elektroniniu katalogu naudojosi 1936 perkančiosios organizacijos ir įsigijo prekių, paslaugų ir darbų už 316,2 mln. €. Tačiau 2019 m. perkančiosioms organizacijoms ir CPO LT veiklai buvo reikšmingi ir dėl naujos CPO LT veiklos krypties – viešųjų pirkimų vykdymo pagal įgaliojimą.

Perkančiųjų organizacijų patogumui – viešieji pirkimai pagal įgaliojimą

CPO LT elektroniniame kataloge perkančiosios organizacijos gali įsigyti tik tai, kas yra aktualu ir reikalinga  daugeliui perkančiųjų organizacijų. Tačiau jų kasdieniai poreikiai yra kur kas didesni, nei katalogo pasiūla. Dėl šios priežasties katalogas nuolat plečiamas naujomis prekėmis, paslaugomis ir darbais, siekiant patenkinti perkančiųjų organizacijų poreikius ir lūkesčius.

Perkančiosios organizacijos, nerasdamos elektroniniame įrankyje joms aktualių prekių, paslaugų ar darbų specifikacijų, yra  priverstos savarankiškai vykdyti viešuosius pirkimus arba įgalioti kitas perkančiąsias organizacijas, jeigu neturi pakankamai žmogiškųjų resursų ir kompetencijos.

Siekdama padėti perkančiosioms organizacijoms vykdyti pirkimus ir išnaudodama sukauptą patirtį įvairios srities pirkimų vykdymui, nuo 2019 m. CPO LT ėmėsi vykdyti viešuosius pirkimus pagal perkančiųjų organizacijų pateiktą poreikį. „CPO LT ir perkančiųjų organizacijų bendradarbiavimo vykdant viešuosius pirkimus pirmieji metai ir pasiekti  rezultatai nuteikia optimistiškai. 2019 m. įvykdėme 230 tarptautinių, supaprastintų ir mažos vertė  pirkimų pagal perkančiųjų organizacijų įgaliojimus.“  – vardina D. Vedrickas.

Pagal įgaliojimą perkančiosioms organizacijoms CPO LT pirko įvairias prekės ir paslaugas: kompiuterinę ir ryšio techniką, medicinos įrangą, maisto prekes, pastatų remonto, projektavimo, kadastrinių matavimų,  renginių, parodų organizavimo, viešinimo paslaugas ir kt.

RVPL įžvelgia privalumus ir naudą sau patikėdama centrinei perkančiajai organizacijai CPO LT vykdyti viešuosius pirkimus

Pastaruoju laikotarpiu didžiulio visuomenės dėmesio susilaukė ligonių maitinimas ligoninėse, maisto produktų viešieji pirkimai. Jų vykdyme kontroliuojančios institucijos nustato įvairių trūkumų: dažnai pasiūlymus teikia tik vienas tiekėjas, kainos būna aukštesnės nei rinkoje, didelė korupcijos pasireiškimo rizika. Todėl šie viešieji pirkimai yra vieni sudėtingiausių ir tampa tikru iššūkiu perkančiosioms organizacijoms, nes reikalauja kompleksinių žinių ir patirties.

Galimybe įgalioti CPO LT atlikti maisto produktų pirkimo procedūras viena pirmųjų pasinaudojo VŠĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (RVPL). Anot Dano Bakšos, vadovo pavaduotojo strategijai ir valdymui, viešųjų pirkimų vykdymo delegavimą CPO LT lėmė keletas veiksnių: siekis taupyti ligoninės lėšas dėl viešųjų pirkimų specialistų skaičiaus sumažinimo ir galimybės vešuosius pirkimus atlikti profesionaliau bei gauti geresnes kainas.  D.Bakša atkreipia dėmesį, kad CPO LT, kaip  nepriklausoma nuo asmens sveikatos priežiūros įstaigų institucija, geba užtikrinti veiklos nešališkumą ir viešųjų pirkimų skaidrumą. Tai ir lėmė sprendimą įgalioti centrinę perkančiąją organizaciją CPO LT atlikti maisto produktų viešąjį pirkimą ligoninei trejiems metams.  „Raginame visas įstaigas prisidėti kuriant sklandžią ir optimalią viešųjų pirkimų sistemą“, – papildo D. Bakša.

Perkamų prekių asortimentas buvo labai platus: mėsos gaminiai (vištiena, kalakutiena, jautiena, kiauliena), pieno produktai, daržovės, vaisiai, bakalėjos gaminiai, grūdiniai produktai ir kt. Iš viso 320 pavadinimų prekių. Todėl šis pirkimas buvo suskaidytas į atskiras 36 pirkimo dalis, kad kuo daugiau tiekėjų, tame tarpe ir smulkesnių, galėtų dalyvauti jame, didėtų konkurencija.

Elektroninio aukciono būdu nupirktų maisto produktų rezultatai pranoko lūkesčius 

Siekiant maisto produktus nupirkti kuo geresnėmis kainomis, CPO LT nutarė  rengti elektroninius aukcionus tiekėjams. Mindaugas Petkelis, CPO LT pirkimų vadovas, atkreipia dėmesį, kad perkančiosios organizacijos, deja, retai naudoja elektroninio aukciono instrumentą ( 2016 m. Lietuvoje įvyko 8, 2017 m. – 4 , 2018 m. – vos  5 elektroniniai aukcionai), nors jo privalumai yra akivaizdus, viešuosiuose pirkimuose.

M.Petkelis akcentavo, kad maisto produktų pirkimo RVPL elektroninis aukcionas vyko daugybinio kainos atnaujinimo (mažinimo) būdu,  dalyvaujant  9 tiekėjams. Aukciono dalyviai, nežinodami kitų tiekėjų, o tik matydami  jų siūlomas kainas, varžėsi dėl mažiausios siūlomos kainos, nes buvo suinteresuoti laimėti šį viešąjį pirkimą. Elektroninis aukcionas vyko net  9 dienas, bet rezultatas pranoko optimistiškiausias prognozes. Pavyzdžiui, kiaušinių kaina tiekėjų varžymosi metu sumažėjo 30,7 proc. daržovių – 24 proc.

Elektroninį aukcioną vykdęs pirkimų vadovas M.Petkelis sako, kad elektroninio aukciono  instrumentas šiame viešame pirkime tikrai pasiteisino, nes bendra pasiūlymų vertė elektroninio aukciono metu sumažėjo 7,7 proc.: nuo geriausio pirminio pasiūlymo kainos 1 414243,52€ iki geriausios kainos po aukciono 1 318211,14€.  Tokiu būdu taikant elektroninį aukcioną buvo sutaupyta 96 032,38 € su PVM.

CPO LT įvykdytą maisto produktų viešąjį pirkimą elektroninio aukciono būdu, kaip gerąją patirtį, įvertino ir Viešųjų pirkimų tarnyba, įteikusi įstaigai  apdovanojimą  „Už Elektroninio aukciono taikymą viešuosiuose pirkimuose 2019 m.”.

Straipsnis skelbtas Lietuvos Ryto portale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/02/06/news/cpo-lt-ivykdytas-maisto-produktu-viesasis-pirkimas-elektroninio-aukciono-budu-ligoninei-sutaupe-96-tukst-euru-13542176/

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: