CPO LT 2014 metų I pusmečio veiklos ataskaitą : pirkėjų skaičius auga, pirkimų apimtys didėja

CPO LT  centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdo nuo 2013 metų sausio 1 d.  Įstaigos misija- centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymas ir informacinių sistemų plėtojimas.

2014 m. I pusmečio veiklos rezultatai patvirtina, kad įstaiga sėkmingai vykdo jai keliamus uždavinius. Per CPO LT elektroninį katalogą per 6 šių metų mėnesius sudaryta pirkimo sutarčių už   638,07  mln. litų. Ši suma 109,85 mln. litų  viršija visų  2013 metais įvykdytų pirkimų vertę. Išaugo ir pirkėjų  skaičius: nuo 2151  (2013 m. pabaigoje) iki beveik 3000 (2014 m. liepos 1d.)  ir šis skaičius nuolat didėja. Registruotų tiekėjų per pusmetį  padidėjo beveik dvigubai- nuo 200 iki 407. Pirkėjai gali rinktis 22 moduliuose siūlomas prekes, paslaugas ir darbus (2013 m. buvo 16 modulių). 2013 m. pirkimai įvyko 5162 pirkimo dalyse, o 2014 m. I-ame pusmetyje jau  6387 pirkimo dalyse.   

Šie  skaičiai patvirtina ne tik  kiekybinius pasiekimus, bet ir kokybinius poslinkius  Lietuvos viešųjų pirkimų  srityje. 25 įstaigos darbuotojai atlieka kelių šimtų žmonių darbą, vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus taupomi administraciniai resursai ir viešieji finansai, t.y. visų mokesčių mokėtojų pinigai. Pirkėjai ir tiekėjai jau patys įsitikino, kad CPO LT vykdomuose viešuosiuose pirkimuose eliminuojamas žmogiškasis veiksnys, nes pirkimus vykdo kompiuterinė programa, pagal nustatytus parametrus, todėl nėra net  mažiausios galimybės subjektyviems sprendimams. Taip CPO LT vykdoma veikla prisideda ir prie Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo. CPO LT  taupo milijonus biudžeto lėšų skaidriai ir objektyviai  vykdydama pirkimus. Vien tik renovacijos darbų pirkimų kategorijoje pirkėjai jau sutaupė  virš  25 mln. litų  (t. y. daugiau nei 6,55 proc. numatytų lėšų).

CPO LT ataskaitiniu laikotarpiu  didelį dėmesį skyrė ir darbo efektyvumo didinimui, komunikacijai su pirkėjais ir tiekėjais, visuomenės informavimui apie atliktą darbą ir rezultatus. Apklausos duomenys rodo, kad CPO LT veikla vertinama gerai:   82% apklaustų perkančiųjų organizacijų teigiamai įvertino įstaigos personalo profesionalumą konsultuojant pirkimų srityje,  70% respondentų  sutiko su teiginiu, kad centrinė perkančioji organizacija yra skaidri ir patikima, net  80%  apklaustųjų  penkiais ar keturiais balais penkiabalėje vertinimo sistemoje įvertino CPO LT darbą.

Pilnas ataskaitos tekstas CPO LT tinklalapyje: https://www.cpo.lt/

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: