CPO LT dėjo dideles pastangas centralizuoti kelionių organizavimo paslaugų pirkimus

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) įvykdė viešojo pirkimo „Kelionių organizavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (toliau – pirkimas) (pirkimo Nr. 147549), vykdyto atviro konkurso būdu, procedūras (su pirkimo dokumentais galima susipažinti adresu http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=167098).

Buvo sulaukta 11 tiekėjų pasiūlymų, kuriuos pateikdami tiekėjai deklaravo, kad sutinka su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. 2014 m. balandžio 14 d. CPO LT sudarė preliminariąsias sutartis su 10 tiekėjų, kurių pasiūlymai atitiko visus pirkimo dokumentų reikalavimus ir buvo pripažinti laimėjusiais.

Deja, bet, pirkimo procedūrų vykdymo metu, pirkimo sąlygos buvo apskųstos teismui (c.b. Nr. 2-3891-603/2014) iš esmės reikalaujant nutraukti pirkimo procedūras (ne tobulinti, ar keisti sąlygas). Teismas 2014 m. birželio 10 d. sprendime konstatavo, „jog tiekėjai (kelionių agentūros) neturi galimybių pačios nustatyti arba apskaičiuoti ir pasiūlyti aviabilieto fiksuotos kainos konkrečiu maršrutu, kad tokia kaina galiotų mėnesį, metus ar kelis metus į priekį“ analogiškos išvados padarytos ir dėl apgyvendinimo paslaugų, t. y. teismas savo sprendimu nustatė aplinkybes, nepaliekančias galimybių CPO LT vykdyti tolimesnio minėtų paslaugų centralizavimo proceso – teismo konstatavimu, tiekėjai negali prisiimti įsipareigojimų pagal preliminariąsias ir pagrindines sutartis dėl paslaugų kainų šių sutarčių galiojimo metu (planuotas laikotarpis – vieneri metai su galimybe (šalims sutarus) jį pratęsti iki maksimalaus Viešųjų pirkimų įstatymo leidžiamo termino).

Pažymėtina, kad kelionių organizavimo paslaugos yra specifinės vien dėl to, kad perkančioji organizacija absoliučioje daugumoje atvejų neturi galimybės iš anksto suplanuoti tikslių maršrutų, kelionės sąlygų ir todėl nėra galimybės šių duomenų tiksliai nurodyti tiekėjams pirkimo metu, būtent ši aplinkybė neleidžia užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įpareigojančių užtikrinti pirkimo sąlygų tikslumą, aiškumą ir nedviprasmiškumą. Siaurinant pirkimo objekto apimtį ir apsiribojant tik konkrečiais konkretaus transporto standartiniais maršrutais, bei dėl neapibrėžtumo atsisakant pilnaverčio kelionės aptarnavimo (apgyvendinimo, pervežimo, maitinimo ir kt. paslaugų organizavimas), perkančiosios organizacijos turėtų pagrindą konstatuoti, kad tokio tipo paslaugos nekokybiškos ir galėtų būti įsigyjamos racionaliau. Nepaisant to, vadovaujantis teismo konstatavimu ir įvertinus tai, kad tiekėjas gali planuoti kainą faktiškai dienos tikslumu, jau nekalbant apie mėnesio ar ilgesnį laikotarpį, pirkimo, atitinkančio Viešųjų pirkimų įstatymo ir teismo išaiškinimą vykdyti nebūtų galimybės.

Būtent nurodytos aplinkybės tik dar kartą patvirtina, jog viešųjų pirkimų centralizavimo procesas nėra absoliutus ir CPO LT jai patikėtus uždavinius gali įgyvendinti tik jai suteiktomis teisėtomis priemonėmis.

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: