CPO LT dėmesio centre – statybos įmonių, dalyvaujančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, kvalifikacijos patikra

CPO LT dar kartą patikrino statybos įmonių, nuo 2014 m. liepos mėnesio dalyvaujančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimuose per CPO LT elektroninį katalogą, kvalifikaciją.

gh

CPO LT nuo pat savo veiklos pradžios 2013 metais įsijungė į nacionalinės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą, sudarydamas sąlygas gyventojams greičiau ir paprasčiau įsigyti savo namo renovacijos darbus.
CPO LT elektroniniame kataloge veikia 5 moduliai, skirti šiai programai: statinio projektavimo paslaugos, techninio projekto ekspertizės paslaugos, statybos rangos darbai su projektavimu, statybos rangos darbai be projektavimo, statinio techninės priežiūros paslaugos, energijos vartojimo pastatuose auditas.
Didžiausią paklausą turinčiuose statybos rangos moduliuose, veikiančiuose nuo 2014 m. liepos mėnesio, 311 statybos įmonių buvo suskirstytos į 5 grupes pagal pajėgumą vykdyti darbus. Šis reitingavimas padėjo perkančiosioms organizacijoms pirkti darbus iš įmonių, kurios turi visus būtinus resursus sutarties įgyvendinimui.
Kaip pažymi CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas, 2013-2015 metais CPO LT katalogas buvo ir yra pagrindinė priemonė daugiabučių gyventojams ir administratoriams įsigyti modernizavimo darbus. Per katalogą nupirkta virš 92 proc. visų Lietuvoje renovuojamų daugiabučių rangos darbų.
Rangos darbų pirkimai CPO LT elektroniniame kataloge atliekami remiantis riboto konkurso rezultatais, t. y. tiekėjų kvalifikacijai nustatyti ne tik minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, bet kartu pirkime eliminuotas mažiausios kainos kriterijumi vertinamų pirkimų pasiūlymų ydingumas – tiekėjų kvalifikacija vertinama balais ir gali gerokai viršyti minimalius reikalavimus, priklausomai ir proporcingai pirkimo objektui bei tiekėjų suinteresuotumui juo, todėl visi Lietuvos aukščiausios kvalifikacijos statybininkai turi galimybę teikti pasiūlymus CPO LT elektroniniame kataloge.
Tačiau, siekiant, kad statybos įmonės pretenduotų atlikti darbus pagal savo galimybes, jos reitinguotos ir suskirstytos į 5 grupes pagal atliekamų darbų vertę. Todėl tik pajėgiausi rangovai gali pretenduoti vykdyti didžiausios apimtiems darbus, o mažesnės įmonės turi galimybę dalyvauti renovacijoje, varžydamosi dėl objektų, atitinkančių jų galimybes.
Dauguma statybos bendrovių, atliekančių daugiabučių namų renovaciją, laiku ir kokybiškai atlieka darbus ir daugiabučių bendrijos neturi priekaištų. Tačiau yra rangovų, kurie dėl įvairių priežasčių laiku neįvykdo sutartyje numatytus darbus arba juos atlieka nekokybiškai.
Seminarų savivaldybėse, susitikimų su perkančiosiomis organizacijomis metu CPO LT darbuotojams pateikiami konkretūs tiekėjų sutarčių pažeidimų pavyzdžiai. CPO LT atkreipia pirkėjų dėmesį, kad pasirašius pagrindinę sutartį, atsiranda įsipareigojimai tarp jų ir tiekėjų. O Centrinė perkančioji organizacija, būdama elektroninio katalogo administratorė, gavusi konkrečią informaciją, visada reaguoja savo kompetencijos rėmuose. Statybinės įmonės raginamos įvykdyti įsipareigojimus, o užsakovams patariama taikyti sutartyse numatytas finansines baudas. Esant pagrindui net nutraukia preliminariąsias sutartis ir taip išeliminuoja įmones iš dalyvavimo daugiabučių modernizavime per CPO LT elektroninį katalogą.
„Matydami šią problemą, savo iniciatyvą, praėjus metams nuo pirkimo įvykdymo, nutarėme dar kartą patikrinti elektroniniame kataloge esančias statybos įmones, ar per šį laiką nepasikeitė jų kvalifikaciniai rodikliai.“ – sako CPO LT vadovas.
Visi tiekėjai buvo paprašyti pateikti atitikimo kvalifikacijai dokumentus ir buvo perspėti, kad to nepadarius, su jais gali būti nutraukta preliminarioji sutartis. Pateikti dokumentai buvo kruopščiai patikrinti, ypač didelis dėmesys skirtas jungtinės veiklos partneriams.
„Nustatyti keli atvejai, kai tiekėjų veikloje nuo preliminariosios sutarties pasirašymo 2014 m. liepos mėnesį įvyko esminiai pokyčiai, keičiantys kvalifikacinius reikalavimus: įmonės restruktūrizavosi, nutraukė jungtinę veiklą. Tačiau absoliuti dauguma statybos įmonių, savo paslaugas siūlančių elektroniniame kataloge, atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos šiam viešajam pirkimui nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.“- patikros rezultatus apibendrino R. Černiauskas.
Su 291 tiekėjais, kurių kvalifikacija dar kartą buvo patikrinta ir jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, tęsiamos preliminariosios sutartys.

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: