CPO LT išvykstamieji seminarai Širvintų ir Molėtų rajonų savivaldybėse

CPO LT tęsia susitikimus su Lietuvos savivaldybių ir jų įstaigų viešųjų pirkimų specialistais išvykstamuosiuose seminaruose „Kaip paprastai ir greitai vykdyti centralizuotus pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge“.

1

Lapkričio 19 d. CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas, pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė ir konsultantas Arturas Maruškevičius vedė seminarus Širvintų ir Molėtų rajonų savivaldybių bei jų įstaigų ir įmonių viešųjų pirkimų specialistams apie CPO LT veiklos tikslus ir galimybes bei kaip naudotis CPO LT administruojama centralizuotų viešųjų pirkimų sistema.

2

Dauguma seminarų dalyvių yra aktyvūs elektroninio katalogo vartotojai perkantys būtinas prekes, darbus bei paslaugas viešojo sektoriaus organizacijoms, todėl jiems buvo aktualūs klausimai, susiję su prekių kokybe, tiekėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymu, naujų modulių atsiradimu CPO LT kataloge ir kt.
Atsakydamas į konkrečius klausimus, R. Černiauskas ypač akcentavo Centrinės perkančiosios organizacijos dėmesį centralizuotai įsigyjamų prekių bei siūlomų darbų ir paslaugų kokybei.
„Prekes siūlome ne mes, o tiekėjai. Tačiau, kadangi atliekame centralizuotų viešųjų pirkimų procedūras visam Lietuvos viešajam sektoriui ir mūsų darbo rezultatais naudojasi beveik 7000 subjektų, tai itin kruopščiai kontroliuojame tiekėjų siūlomų prekių kokybę. Ji tikrinama keletą kartų: tiekėjai privalo pristatyti prekių pavyzdžius, patvirtinančius jų atitikimą techninėms specifikacijoms ir tik po to pasirašomos preliminarios sutartys su laimėjusiais tiekėjais. Konkrečių prekių nuotraukos yra talpinamos elektroniniame kataloge ir pirkėjai mato, kokias prekes perka.“- teigė R. Černiauskas.
Seminare buvo pabrėžta, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą, turi labai dėmesingai priimti nupirktas prekes, darbus ir paslaugas. Būtina patikrinti, ar tiekėjai pristato technines specifikacijas atitinkančias prekes, ar nebando apeiti sutarties įsipareigojimus ir įbrukti prastesnės kokybės prekes.

3
CPO LT direktorius R. Černiauskas kvietė visas perkančiąsias organizacijas, iškilus problemoms dėl prekių kokybės, iš karto sureaguoti ir griežtai pareikalauti tiekėjų pakeisti nekokybiškas prekes bei informuoti CPO LT apie tiekėjų pažeidimus, vykdant sutartis.
Kaip nurodė Centrinės perkančiosios organizacijos vadovas, CPO LT savo kompetencijos ribose turi galimybę taikyti poveikio priemones nesąžiningiems tiekėjams: nuo raginimo tinkamai vykdyti pagrindines sutartis iki griežčiausio sprendimo – šalinimo iš katalogo. Tačiau tam turi būti objektyvus pagrindas, todėl perkančiosios organizacijos apie kiekvieną tokį atvejį turėtų nedelsiant informuoti CPO LT.
Seminaro dalyviai aktyviai teikė pasiūlymus dėl elektroninio katalogo plėtimo ir naujų prekių paslaugų ir darbų įtraukimo į centralizuotus pirkimus. Širvintų rajono švietimo įstaigų viešųjų pirkimų specialistai pageidavo žaislų, maisto produktų modulių. Molėtų rajono savivaldybės viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų nuomone paklausūs būtų fiksuoto ryšio paslaugų pirkimai.
CPO LT direktorius patvirtino, kad visi pageidavimai ir pasiūlymai yra analizuojami, tiriamas rinkos poreikis ir tuo pagrindu vykdomi nauji viešieji pirkimai elektroniniam katalogui. Kartu buvo atkreiptas dėmesys, kad elektroninėje sistemoje centralizuoti pirkimai gali būti vykdomi tik tiems objektams, kurie gali būti standartizuoti ir unifikuoti, todėl kai kurie pirkimai yra neįmanomi dėl prekių techninių specifikacijų standartizavimo keblumų.
Apibendrindamas seminarų rezultatus, R. Černiauskas pabrėžė, kad CPO LT apibendrins ir išanalizuos perkančiųjų organizacijų išsakytas pastabas ir pasiūlymus, sieks maksimaliai atsižvelgti į jų pageidavimus.

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: