Pages Navigation Menu

Paprasta pirkti

lten  

CPO LT diegs ISO 9001 standartą centralizuotų viešųjų pirkimų srityje

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) numato įdiegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą pagal LSTEN ISO 9001:2015 standartą (toliau – ISO 9001 standartas) centralizuotų viešųjų pirkimų srityje. Tuo tikslu skelbia nuotolinę rinkos konsultaciją, į kurią kviečiami visi rinkos dalyviai, dirbantys šioje srityje. CPO LT ragina visus susidomėjusius tiekėjus aktyviai teikti pasiūlymus dėl techninės specifikacijos ir sutarties projektų, kvalifikacinių reikalavimų ir vertinimo kriterijų.