Kaip vykdyti/keisti sutartis COVID – 19 pandemijos laikotarpiu

Pastaruoju metu CPO LT sulaukia elektroninio katalogo naudotojų (perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ir tiekėjų) klausimų dėl viešųjų pirkimų sutarčių, sudarytų atlikus pirkimus per CPO LT (toliau – sutartys) vykdymo viruso COVID-19 pandemijos laikotarpiu: ar galima nukelti prekių tiekimo, paslaugų atlikimo terminus, ar ši ekstremali situacija laikoma nenugalimos jėgos ( force majore) aplinkybe ir pan.
Dėl nenugalimos jėgos (force majore) aplinkybių
CPO LT pabrėžia, kad abi sutarties šalys sudarytą sutartį turi vykdyti rūpestingai ir sąžiningai. COVID-19 pandemija ir dėl to paskelbta ekstremali situacija pati savaime nėra nenugalimos jėgos (force majore) aplinkybė, dėl kurios šalis būtų atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Įsipareigojimų negalinti įvykdyti sutarties šalis kiekvienu atveju atskirai turi įrodyti ir pagrįsti force majore aplinkybes ir jų poveikį sutarties vykdymui kitai šaliai. Dėl šios ekstremalios situacijos nėra taikomas automatinis tiekėjų atleidimas nuo visų sutarčių vykdymo.
Dėl sutarties sąlygų keitimo
Atsiradus kliūtims sutarties vykdymui, CPO LT pirmiausia atkreipia dėmesį ir skatina naudotis kiekvienam moduliui CPO LT parengtų Pagrindinių/Pirkimo sutarčių numatytomis galimybėmis: prekių pristatymo terminų nukėlimo, sutarties vykdymo sustabdymo, sutarties sąlygų pakeitimo ir kt.
Nesant sutartinių nuostatų, vienareikšmiškai leidžiančių keisti sutartį, vienai iš sutarties šalių inicijavus, sutartis gali būti keičiama ir tuomet, kai yra Viešųjų pirkimų įstatyme numatytos sąlygos (pvz., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlyga, leidžianti keisti sutartis dėl nenumatytų aplinkybių).
Visais atvejais rekomenduojame kiekvienam užsakovui atsakingai vertinti sutarties keitimo poreikį, tiekėjų pateikiamus dokumentus ir kitus įrodymus dėl sudėtingo ar negalimo sutarties vykdymo, fiksuoti gautus įrodymus, aplinkybes ir saugoti susijusius dokumentus. Nepaisant to, kad sutarčių vykdymą apsunkina ekstremali situacija dėl COVID-19 viruso, tiekėjai turi atsakingai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, bendradarbiauti su užsakovais, nurodyti aplinkybes dėl pasikeitusio sutarties vykdymo, pagrįsti jas ir kreiptis dėl sutarčių keitimo tik esant pagrįstai būtinybei.
CPO LT atkreipia tiekėjų dėmesį itin atsakingai vykdyti medicinos srityje sudarytas sutartis, nes COVID-19 pandemijos laikotarpiu ypač išaugo medicinos priemonių, vaistų ir kitų susijusių prekių poreikis. Šiomis ekstremaliomis sąlygomis viešasis interesas reikalauja, kad medicinos sistema funkcionuotų be trikdžių, medikai būtų aprūpinami visomis reikalingomis priemonėmis, ligoninės gautų vaistų.
Daugiau apie sutarčių keitimą skaitykite Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbtuose išaiškinimuose:
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/isplestines-rekomendacijos-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciu-vykdymui-keitimui-ir-ar-nutraukimui
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/rekomendacijos-del-sutarciu-terminu-keitimo-galimybiu

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: