CPO LT iš elektroninio katalogo šalina įmones, nevykdančias sutarčių įsipareigojimų

Centrinė perkančioji organizacija CPO LT (toliau – CPO LT), kurios steigėja yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, padėdama daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) programos dalyviams, nuolatos vykdo centralizuotus viešuosius renovacijos darbų  ir paslaugų pirkimus. Pirkėjai gali įsigyti jiems reikalingus produktus net iš šešių modulių, pradedant investiciniais projektais ir baigiant renovacijos rangos darbais.

Nors daugiabučių savininkai nėra juridiniai asmenys ir jiems nuo 2014 m. pradžios netaikoma Viešųjų pirkimų įstatymo  nuostata, įpareigojanti perkančiąsias organizacijas pirkti per CPO LT, tačiau renovacijos darbų ir paslaugų įsigijimas per elektroninį katalogą nuolat auga – per mėnesį vidutiniškai įvyksta virš 50-ies pirkimų. Tai rodo didėjantį pirkėjų pasitikėjimą CPO LT vykdomais centralizuotais pirkimais.

Investiciniams projektams – ypatingas dėmesys

Pirminis dokumentas, nuo kurio prasideda renovacijos procesas, vėliau lemiantis jo sėkmę, yra investicinis projektas. Būsto energijos taupymo agentūros (BETA), atsakingos už renovacijos investicinių projektų rengimą, duomenimis jau parengta arti 1700 projektų. Reikėtų nepamiršti, kad siekiant kiekybės būtina užtikrinti ir kokybę.

Pastebima, kad tiekėjai, dalyvaujantys renovacijos procese, dažnai skundžiasi investicinių planų kokybe. Pasak rangovų, investiciniuose projektuose dažnai pasitaiko faktų, kai neteisingai nurodomi renovuojamo namo plotai, langų bei patalpų kiekiai, kartais nuo realybės skiriasi net pastato aukštų skaičius. Šios klaidos rangovams sukelia rimtas problemas, atsiranda įtampa bei abipusės pretenzijos tarp jų ir namo gyventojų. Be to, daugiabučių bendrijos, savarankiškai perkančios investicinius projektus (o tokių absoliuti dauguma), ne retai yra bejėgės priversti įmonės ištaisyti nekokybiškai atliktą darbą.

Perkant  daugiabučių namų atnaujinimo įnvesticinius projektus per CPO LT elektroninį katalogą (privatiems subjektams neprivaloma), pirkėjai įgauna žymai daugiau saugiklių. Nors CPO LT negali įtakoti investicinių planų techninės specifikacijos bei kitų kokybinių parametrų, tačiau rūpinasi, kad kataloge esantys tiekėjai turėtų aukštą kvalifikaciją ir užtikrintų parduodamo produkto kokybę. CPO LT ne tik atlieka  visus pirkimo organizavimo darbus už bendrijų pirmininkus ir administratorius, bet ir  vertina  pirkėjų informaciją apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Daugelis daugiabučių bendrijų, įsigijusių investicinius projektus centralizuotu būdu per CPO LT elektroninį katalogą, yra patenkintos tiekėjų darbu.

Jei dėl investicinių projektų, pirktų per CPO LT elektroninį katalogą, pirkėjai kreipiasi į CPO LT, gauna išsamias konsultacijas, bei  esant reikalui, CPO LT visada nedelsiant reaguoja į perkančiųjų organizacijų išsakytas problemas ir sprendžia klausimą dėl priemonių taikymo šioms problemoms spręsti. CPO LT, gavusi pirkėjų pagrįstus skundus dėl tiekėjų sutarties nevykdymo ar kitų pažeidimų, jiems taiko  baudų ir sankcijų sistemą. Dažnai to užtenka, kad tiekėjai „pasitemptų“, laiku ir kokybiškai atliktų sutartyje numatytus darbus.

Yra atvejų, kai CPO LT buvo priversta taikyti griežčiausią priemonę – nutraukti preliminarią sutartį su tiekėju ir pašalinti jį iš katalogo. Neatsakingoms įmonėms tai yra rimta bausmė, nes jos ne tik praranda pirkėjus, bet ilgam sugadina savo, kaip patikimo partnerio, įvaizdį.

Pagrindinė preliminariųjų sutarčių nutraukimo priežastis – sutarties terminų pažeidimas. Pasitaiko, kad įmonės neįvertina savo galimybių, pasirašo daugiau darbų atlikimo sutarčių, nei  jos yra pajėgios atlikti, todėl investicinius projektus rengia skubotai, ar neparengia laiku. Nuo 2013 metų pavasario, kai renovacijos investicinių projektų modulis veikia elektroniniame kataloge, remdamasi perkančiųjų organizacijų skundais, CPO LT nutraukė preliminariąsias sutartis su 3 įmonėmis: UAB „AF-Consult“, UAB „Skraida“ ir  UAB „Projektų rengimo centras“.

CPO LT ir ateityje griežtai atstovaus pirkėjų interesus, kontroliuodama elektroniniame kataloge pasirašytų sutarčių kokybišką vykdymą.

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: