Pirkėjai ir tiekėjai patenkinti vaistų pirkimu per CPO LT katalogą

Centralizuotas vaistinių preparatų įsigijimas per CPO LT elektroninį katalogą nuolat didėja: 2013 metais buvo nupirkta už 108, 23 mln. Lt, o vien tik per pirmąjį šių metų pusmetį – net už 70,41 mln. Lt

CPO LT skiria didelį dėmesį komunikavimui su perkančiosiomis organizacijomis ir tiekėjais, siekdama išsiaiškinti jų nuomonę bei gauti konkrečius pasiūlymus, kaip tobulinti centralizuotą vaistinių preparatų įsigijimo procesą. Tuo tikslu įstaiga atliko išsamią perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų apklausą.
Apibendrintus duomenis pristatė CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas. Jis nurodė, kad šiuo metu elektroninio katalogo vaistinių preparatų modulyje 16 Lietuvos ir užsienio tiekėjų pirkėjams siūlo 1563 vaistinių preparatų. Visi jie atitinka technines specifikacijas, pateiktas LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Valstybinės ligonių kasos (VLK). Šiuo metu jau 56 proc. perkančiųjų organizacijų ( ligoninių, poliklinikų, vaikų darželių, globos, slaugos namų) CPO LT elektroninis katalogas yra pagrindinis instrumentas įsigyjant vaistinius preparatus.


Vaistų asortimentas tenkina daugiau nei pusės (62 proc.), o jų kokybė –daugumos, net 91 proc. perkančiųjų organizacijų poreikius. Kaip pažymėjo R. Černiauskas, vaistų asortimento plėtimas yra aktualus, CPO LT ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su SAM, VLK bei betarpiškai su sveikatos priežiūros įstaigomis dėl naujų vaistinių preparatų įtraukimo į elektroninį katalogą.
Per CPO LT elektroninį katalogą sudarytų sutarčių vykdymą teigiamai įvertino absoliučiai visi respondentai (100 proc. perkančiųjų organizacijų ir 89 proc. tiekėjų). Apibendrinus apklausos duomenis paaiškėjo, kad sutartyse numatytų sankcijų dėl jų nevykdymo ar kitų pažeidimų, taikyti neprireikė, nes tiekėjai laikėsi įsipareigojimų, o kilus klausimams, jie buvo išspręsti abipusiu susitarimu.
Apklausti respondentai patvirtino, kad CPO LT darbuotojai, bendradarbiaudami, atvirai komunikuodami su klientais (telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai konsultuojant) užtikrina, kvalifikuotą pagalbą visais rūpimais klausimais. Tai nurodė 92 proc. pirkėjų ir 100 proc. tiekėjų.
„Centralizuotas vaistinių preparatų pirkimas per CPO LT nelengvai skynėsi kelią. Pradžioje jautėme didelį pasipriešinimą, netgi norą eliminuoti įstaigą iš vaistų pirkimo sistemos. Bet mes, nesiekdami su niekuo konkuruoti ar ginčytis tik nuosekliai dirbome ir dirbame, siekdami, kad ši sistema veiktų skaidriai, profesionaliai, kad ji būtų naudinga galutiniam vartotojui – pacientui. Ir būtent jie, o ne kas kitas spręstų apie mūsų darbo naudą. Džiaugiamės, kad, kaip parodė apklausa, iš esmės perkančiosios organizacijos yra patenkintos CPO LT elektroninio katalogo vaistinių preparatų moduliu, jo funkcionalumu, asortimentu ir įgyvendinimą reglamentuojančiomis pagrindinių sutarčių sąlygomis“,– sakė R.Černiauskas.

Apibendrinti apklausos rezultatai

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: