CPO LT pristatė naują centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą konferencijoje “Naujasis CPO LT elektroninis katalogas: inovatyvu, greita, paprasta”

Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) 2013-2015 metais įgyvendino ES dalinai finansuotą projektą “Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas”. Jo rezultatas-elektroninis pirkimų katalogas, kurį apibūdina trys žodžiai: inovatyvu, greita, paprasta.

Projekto rezultatai ir naujasis centralizuotų viešųjų pirkimų įrankis buvo pristatyti baigiamojoje konferencijoje “Naujasis CPO LT elektroninis katalogas: inovatyvu, greita, paprasta”. Konferencijoje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, Ūkio viceministras Gediminas Onaitis, Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėja Jūratė Juozaitienė, Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorė Diana Vilytė, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas, Valstybės kontrolės, Ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų, Valstybinės ligonių kasos (VLK), VĮ “Turto bankas”, Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT), Europos Socialinio fondo agentūros (ESFA) atsakingi darbuotojai, perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų atstovai.

1

Konferencijoje įžanginį žodį tarė centrinės perkančiosios organizacijos direktorius Rolandas Černiauskas. Vaizdžiai palyginęs CPO LT darbuotojus su greitąja pagalba viešojo sektoriaus institucijoms ir organizacijoms, jis pabrėžė, kad norint, jog keli tūkstančiai vartotojų kasdien be trukdžių galėtų naudotis elektroniniu katalogu ir CPO LT darbo rezultatai džiugintų visus, turi būti patikima, efektyvi, naujausiais technologiniais sprendimais paremta pirkimų valdymo sistema.

“ Šiandien kartu su partneriais pristatome naująjį elektroninį katalogą, kuris turėtų būti jums didelis pagalbininkas kasdieniame darbe”,– kreipdamasis į konferencijos dalyvius teigė R.Černiauskas

Viešieji pirkimai – labai reikšminga valstybės funkcijonavimo dalis

2

Ūkio viceministras Gediminas Onaitis pažymėjo, kad “pastaruosius kelis metus, kai veikia CPO LT ir vykdomi centralizuoti viešieji pirkimai, turime puikius rezultatus šioje srityje. Kasmet šalyje apie 13 proc. BVP yra išleidžiama per viešuosius pirkimus. Tai milžiniški pinigai ir, be jokios abejonės, jie turi būti panaudoti kaip galima efektyviau”.   Pasak viceministro, šis projektas, padėsiantis centralizuoti viešuosius pirkimus pasinaudojant informacinių technologijų pasiekimais, yra vienas “šauniausių” projektų tiek Lietuvoje, tiek visoje ES. “Pirkimų centralizacija ir jų perkėlimas į viešąją elektroninę erdvę duoda   sinerginę naudą bei minimalizuoja viešųjų pirkimų neigamus reiškinius: ilgą procedūrų vykdymo laiką, neskaidrius konkursus ir pan.”, – tvirtino G. Onaitis.

Premjero patarėja Jūratė Juozaitienė perdavė Ministro pirmininko sveikinimo žodžius ir linkėjimus toliau sėkmingai plėtoti ir stiprinti viešuosius pirkimus- vieną iš ekonomikos politikos prioritetų, užtikrinantį skaidrų bei taupų biudžeto lėšų naudojimą. “Galime pasidžiaugti, kad mūsų vyriausybės priimtas sprendimas įkurti Lietuvos centrinę perkančiąją organizaciją, pasiteisino.

3

Nuo 2013 m. CPO LT yra viena iš pirmųjų Europos Sąjungoje centralizuotus pirkimus

vykdančių institucijų, kuri visą pirkimo procesą (nuo užsakymo formavimo iki sutarties sudarymo) vykdo elektroninėje erdvėje, nedalyvaujant žmogiškajam veiksniui,- teigė premjero patarėja.

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorė Diana Vilytė kalbėjo apie centralizuotų viešųjų pirkimų modelius Europoje ir pasaulyje. Ji pažymėjo, kad ES šalys pasirenka skirtingai: vienos valstybės turi net kelias centrines perkančiąsias organizacijas, administruojančias skirtingus katalogus pagal prekių grupes, kitos, tame tarpe ir Lietuva, pasirinko vieno elektroninio katalogo visoms prekėms, paslaugoms ir darbams variantą. VPT vadovė pažymėjo, kad su šiuo projektas, naujas katalogas bus svarbus įrankis tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek ir verslui. „Nežinau Lietuvoje žmogaus, kuris priešintųsi tam, arba nepritartų tokioms idėjoms ( centralizuotam viešųjų pirkimų procesui elektroninėje erdvėje -aut. past.), – tvirtino Diana Vilytė.

4

Vienas iš centralizuotų viešųjų pirkimų sistemos ir jos įstatyminės bazės sukūrimo iniciatorių, buvęs seimo narys ir teisingumo ministras, o dabar Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius savo video sveikinime palinkėjo „visiems, kas prisidėjo ir prisideda prie šios sistemos tobulinimo, pasidžiaugti vis geresniais savo rezultatais ir pasidalyti jais su kitais- su vartotojais.“

Didžiausios pirkimų apimtys vaistų ir vaistinių preparatų bei rangos darbų daugiabučių renovacijai moduliuose

Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė pasidžiaugė, kad CPO LT labai sėkmingai įgyvendino ES finansuotą projektą, sukurdama naują elektroninį katalogą, kuriuo noriai naudojasi sveikatos sistemos įstaigos, nes jame randą platų preparatų asortimentą- 15 nacionalinių ir užsienio farmacijos kompanijų siūlomus 1500 preparatų pagal VLK ir SAM patvirtintas specifikacijas. 2013 m.

5

per katalogą įsigyta vaistų už 31 mln.€, 2014 m. – už 59 mln., o 2015 m. pirmąjį pusmetį – už 24 mln.633 tūkst. €. “ Mūsų darbuotojai gerai vertina teikiamas konsultacijas ir tas galimybes, kurias atveria CPO LT katalogas. Mes sėkmingai bendradarbiaujame ir įgyvendindami valstybinę antikorupcijos programą, nes vaistų perkėlimas į elektroninę erdvę tapo efektyvia priemone kovoje su korupcija šioje srityje“- sakė ministrė.

6

Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė atkreipė dėmesį, kad nežiūrint į tai, jog CPO LT paskirtis yra vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus perkančiosioms organizacijoms, elektroniniu katalogu naudojasi ir privatūs asmenys- gyventojai, dalyvaujantys daugiabučių renovacijos programoje. „Pasakysiu labai trumpai ir labai konkrečiai: džiaugiuosi tuo katalogu.(…) dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirma, tai pirkimų greitis, neįtikėtina, kai vietoj paprastai savarankiškai vykdomų procedūrų, kurios trunka iki 4 mėnesių, per katalogą pirkimai trunka vos 1 savaitę. Antras labai svarbus dalykas, vykdant pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą nebėra galimybės sustabdyti pirkimo dėl konkurencinės kovos ar kitų „žaidimų“ – katalogo privalumus vardijo D. Matonienė.

Projekto sėkmę užtikrino CPO LT ir partnerių profesinis bendradarbiavimas ir kūrybinė sinergija

7

Apie projekto uždavinius, iššūkius, problemas ir rezultatus konferencijoje kalbėjo jo vykdytojai. UAB ATEA direktorius programavimui Česlovas Stanaitis pristatė projekto raidą, technologinius sprendimus, naujosios pirkimų valdymo sistemos naudą ne tik vartotojams, bet ir visai šalies ekonomikai.

8

Projekto techninės priežiūros vykdytojo S4ID projektų vadovas Andrius Venckevičius pažymėjo, kad projekto sėkmę lėmė kokybiškų rezultatų pasiekimas, neviršytas biudžetas bei savalaikis projekto įgyvendinimas. Vykdant CPO LT naujosios pirkimų valdymo sistemos techninę priežiūrą buvo vertinami diegėjo parengta dokumentacija, sistemos priėmimo testavimo tvarkos, naudotojų sąsajos atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimas, bandomosios eksploatacinės veiklos, galutinės ataskaitos parengimas bei sistemos technologinio pažeidžiamumo įvertinimas.

9

Algirdas Jakutis, UAB „Pronovus“ direktorius supažindino su projekto tęstinumo perspektyvomis, kuriant ir diegiant informacinėje sistemoje papildomus funkcionalumus bei optimizuojant katalogo modulius.

CPO LT direktoriaus pavaduotoja Vaida VAitkevičiūtė-Daugvilė ir konsultantas Artūras Maruškevičius pranešime „CPO LT elektroninio katalogo funkcijos ir galimybės“ pristatė centralizuotų viešųjų pirkimų privalumus, vykdyto projekto kokybinius ir kiekybinius rodiklius, išryškino naujosios CPO IS privalumus bei tiesioginę ir netiesioginę naudą skirtingoms tikslinėms grupėms: viešojo administravimo subjektams bei potencialiems prekių, paslaugų ir darbų tiekėjams. Prelegentai taip pat atsakė į konferencijos dalyvių klausimus apie naująjį CPO LT katalogą.

10Konferencijos pabaigoje buvo pristatytas filmas apie CPO LT 2013-2015 metais įgyvendintą ES dalinai finansuotą projektą “Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas”.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: