CPO LT: užkirstas kelias tiekėjams siūlyti nepagrįstai mažus patiekalų įkainius mokykloms

Nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti VšĮ CPO LT atnaujino centralizuotai užsakomų ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų modulį. Dabar mokyklos, įvertinus iki šiol per CPO LT elektroninį katalogą vykdytus ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų užsakymus, turės daugiau saugiklių ir kontrolės mechanizmų paslaugų tiekėjams, o sąžiningai konkuruojančiam verslui bus daugiau aiškumo vykdant sutartis.

Poreikis perskelbti ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų CPO LT el. kataloge modulį, kuris startavo 2022 m. vasarą, kilo atlikus įvykdytų užsakymų analizę bei nustačius problemas, kylančias jau vykdant sutartis su tiekėjais. Rengiant bei atnaujinant šios paslaugos technines specifikacijas ir standartines sutartis buvo pasitelktos įvairios institucijos bei tarnybos, rengtos rinkos konsultacijos su ugdymo įstaigomis ir tiekėjais, analizuoti ugdymo įstaigų savarankiškai skelbiami maitinimo paslaugų pirkimai, todėl CPO LT pirkimas paskelbtas tik atlikus detalų parengiamąjį darbą. Užsakymus pagal atnaujintas sąlygas perkančiosios organizacijos galės formuoti nuo gegužės mėnesio pabaigos.

Tiekėjai siekia „tartis“

Per pirmuosius modulio gyvavimo metus maitinimo paslaugą įsigijo apie 60 ugdymo įstaigų, o iki šiandien jau įvykdyta per 100 užsakymų. Gavę signalų, jog sutartys vykdomos netinkamai, CPO LT specialistai analizavo tiek konkrečias pirkimų sutartis, tiek ir savo iniciatyva lankėsi mokyklose bei stebėjo, kaip šios sutartys įgyvendinamos praktiškai. Nors didžioji dalis sutarčių įgyvendinama sėkmingai, mokyklų personalas bei ugdytiniai patenkinti maisto kokybe bei kainomis, pasitaiko atvejų, kai pačios ugdymo įstaigos aplaidžiai sekas sutarties sąlygas, o tuo pasinaudodami tiekėjai ne visuomet paslaugas teikia sąžiningai.

CPO LT specialistai, siekdami išsamiau susipažinti su situacija, apsilankė keliose ugdymo įstaigose ir nustatė, jog tiekėjai nėra linkę priimti pokyčių, prisitaikyti prie standartizuotų sutarčių reikalavimų ir bando vadovautis ankstesne taikyta mokinių maitinimo praktika, o ugdymo įstaigos pernelyg atlaidžiai žiūri į tiekėjus ir netaiko sutartyse nustatytų sankcijų tais atvejais, kai sutartys vykdomos netinkamai.

„Analizuojant šių pirkimų praktiką pastebėta, jog dalis konkursus laiminčių, dažnu atveju didesnių įmonių siekia „tartis“ su perkančiosiomis organizacijomis ir teikti maitinimo paslaugas kitais įkainiais nei numatyta sutartyse. Taip pat pasitaikė tiekėjų, kurie jau pasirašytos sutarties vykdymo metu savavališkai keitė įkainius arba tiekė prastesnės kokybės maistą“, – atliktų patikrinimų rezultatus apibendrina Dainius Navickas, CPO LT Biuro ir veiklos aptarnavimo srities pirkimų skyriaus vadovas.

Neliko galimybės teikti 1 cento įkainių

Taip pat analizuodami įvykusius užsakymus pastebėta, jog siekdami laimėti maitinimo paslaugų pirkimus tiekėjai siūlo neįprastai mažas komercinių (arba kitaip – mokamų) patiekalų kainas.

„Suprasdami, kad tokių įkainių siūlymas signalizuoja apie sistemines problemas, kiek leidžia mūsų, kaip centrinės perkančiosios organizacijos veiklos ribos, iš esmės pakeitėme kainodarą panaikindami prievolę mokamą maitinimą teikti ne mažesniais nei nemokamo maitinimo įkainiais, tačiau įpareigodami tiekėjus pasiūlymuose nurodyti visų numatomų tiekti patiekalų įkainius. Taip pat nustatėme maksimalius leistinus nuokrypius nuo patiekalų grupės vidurkio“, – pažymi D. Navickas.

Siekdama užtikrinti aukštą mokinių maitinimo paslaugų kokybės lygį, CPO LT taip pat nustatė tris privalomus ir dešimt pasirenkamųjų kokybės kriterijų, kurie leidžia tiekėjams varžytis ne tik dėl kainos, bet, jei mokykla pasirenka, pagal visus siūlomus kriterijus. Kainos lyginamasis svoris vertinant tiekėjų pasiūlymus sumažintas nuo 70 iki 40 (iš 100).

„Kriterijus nustatėme tik tokius, kurių laikymąsi lengva kontroliuoti sutarties vykdymo metu, o pastebėjus, kad prisiimtų įsipareigojimų tiekėjas nesilaiko, perkančioji organizacija su juo sudarytą pirkimo sutartį gali nutraukti ir tiekėją įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašus, užkertant kelią jam dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“, – akcentuoja CPO LT atstovas.

Tikimasi, jog atnaujinus šį pirkimą perkančiosios organizacijos turės daugiau svertų ir saugiklių būti reiklioms, o tiekėjai didins verslo etikos lygį.

VšĮ CPO LT, įsteigta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, nacionalinės centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdo nuo 2013 m. sausio 1 d. CPO LT misija – užtikrinti racionalų lėšų ir administracinių išteklių naudojimą vykdant perkančiųjų organizacijų viešuosius pirkimus, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų pirkimus ir neperkančiųjų organizacijų pirkimus, vykdomus per CPO LT administruojamą elektroninį pirkimų centrą.  2023 m. per CPO LT įvykdyta apie septintadalis visų šalies viešųjų pirkimų už beveik 1,2 mlrd. Eur.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: