Seminaras „Viešieji pirkimai per CPO LT: paprastai, greitai, skaidriai” Vilniaus miesto savivaldybėje

2015 m. gegužės 29 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko susitikimas su įmonių, organizacijų, švietimo ir medicinos įstaigų specialistais, vykdančiais viešuosius pirkimus. CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas, direktoriaus pavaduotoja Vaida Vaitkevičiūtė- Daugvilė, vyriausioji pirkimų vadovė Laima Vilemaitė, konsultantas Artūras Maruškevičius pristatė CPO LT vaidmenį ir uždavinius vykdant centralizuotus viešuosius pirkimus.

1

CPO LT direktorius Rolandas Černiauskas (kairėje) ir Vilniaus m. savivaldybės viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Giedrius Krasauskas

Auditorija domino labai įvairūs klausimai: nuo registracijos elektroniniame kataloge iki sutarčių vykdymo nuostatų. Dalyviai pateikė nemažai konstruktyvių pasiūlymų, kurie elektroninį katalogą padarytų patrauklesniu ir efektyvesniu.
Siūlyta plėsti katalogo asortimentą, įtraukiant švietimo įstaigoms reikalingas prekes (baldus, kitą reikalingą įrangą), tikslinti prekių techninę specifikaciją, didinant siūlomų prekių diapazoną.

2

Seminaro dalyviai

Susitikimo dalyviai išsakė savo nuomonę dėl sutarčių vykdymo sąlygų, atsiskaitymo už prekes terminų. Perkančiosios organizacijos taip pat pageidavo ir mažesnių delspinigių už pradelstą atsiskaitymo terminą su tiekėjais.
CPO LT direktorius R. Černiauskas dar kartą atkreipė dėmesį, kad elektroniniame kataloge visi pirkimai vyksta laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų norminių teisės aktų nuostatų, tame tarpe ir apibrėžiančių atsiskaitymo pagal sutartis terminus. Kita vertus, vykdant viešuosius pirkimus yra būtina garantuoti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą. Todėl sutartyse už įsipareigojimų nevykdymą sankcijos numatytos ne tik tiekėjams bet ir perkančiosioms organizacijoms.

3

(iš kairės) Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, Rolandas Černiauskas,
Laima Vilemaitė

Seminaras dar kartą parodė, kad savivaldybės įmonėms ir organizacijoms yra labai aktuali informacija, kaip praktiškai vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus. Kadangi jų veiklos sritys yra labai įvairios, nuo švietimo iki visuomeninio transporto paslaugų organizavimo mieste, dėl to skiriasi ir viešųjų pirkimų poreikiai bei interesai.
Todėl ateityje CPO LT numato rengti seminarus pagal perkančiųjų organizacijų tikslines grupes, kad maksimaliai galėtų patenkinti jų poreikius ir padėtų kelti viešųjų pirkimų specialistų kompetenciją centralizuotų pirkimų per CPO LT elektroninį katalogą srityje.

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: