Kasmetė tiekėjų apklausa padeda optimizuoti vaistų modulį CPO LT elektroniniame kataloge

CPO LT, vykdydama įstaigos steigėjos Ūkio ministerijos pavedimą, elektroniniame kataloge nuo 2013 m. administruoja vaistų modulį, užtikrinantį medicinos įstaigoms, kitoms perkančiosioms organizacijoms galimybę centralizuotai, greitai, minimaliomis darbo ir laiko sąnaudomis apsirūpinti būtinais medikamentais pacientų gydymui.
„Siekdama rezultatyvaus, sklandaus ir kokybiško pirkimo vykdymo, CPO LT ypatingą dėmesį skiria vaistų modulio kokybei. Tuo tikslu ji kasmet vykdo ne tik perkančiųjų organizacijų, bet ir tiekėjų apklausą, siekdama išsiaiškinti farmacijos įmonių, parduodančių vaistinius preparatus per CPO LT katalogą, vertinimus, pasiūlymus“,- pažymėjo direktorius Rolandas Černiauskas, pristatydamas apklausos rezultatus.


Apklausos anketos buvo išsiųstos visiems kataloge registruotiems tiekėjams. Atsakymus į anketos klausimus pateikė 8 iš 15 kompanijų. Tikėtina, kad savo nuomonės nepareiškę tiekėjai neturėjo pastabų ar pasiūlymų vaistų moduliui elektroniniame kataloge.
Vaistų centralizuotų pirkimų vykdymas reikalauja labai tikslių techninių specifikacijų bei pakankamai didelės ir įvairios medikamentų asortimento pasiūlos, kad būtų patenkinti absoliučiai visi medicinos įstaigų poreikiai bet kuriai ligai (net ir pačiai rečiausiai) gydyti. Todėl visų pirma buvo klausiama tiekėjų nuomonė apie dalyvavimo sąlygas pirkimuose per CPO LT elektroninį katalogą.
Į klausimą „Ar kyla nesklandumų dalyvaujant pirkimuose per CPO LT elektroninį katalogą?“ 88 proc. respondentų atsakė neturintys problemų, o 12 proc. nurodė, kad kartais susiduria su tam tikromis problemomis (1pav.).
1   1 pav.
Respondentai nurodė, kad vykdant ilgalaikes sutartis, įvyksta pokyčiai vaistų pramonėje- baigiasi kai kurių medikamentų registracija, atsiranda nauji, pigesni (generiniai) vaistai su tomis pačiomis gydomosiomis savybėmis. Todėl tiekėjai pageidautų, kad būtų galimybė kai kuriais atvejais, daryti pakeitimus sutartyje.
Anketoje buvo klausiama ar užsakymo formavimo metu tiekėjai nepasigenda papildomos informacijos iš perkančiosios organizacijos, kad galėtų pateikti geriausią pasiūlymą? Gautas rezultatas džiugina: visi respondentai patvirtino, kad užsakymo formavimo pateikiama informacija yra pakankama (2 pav.). Darytina išvada, kad CPO LT sukūrė profesionalų ir kokybišką vaistų modulį centralizuotiems pirkimams, tiekėjai naudojasi patogia pasiūlymų teikimo sistema, tinkamai ir aiškiai sudarytomis specifikacijomis, išsamia informacija.

22 pav.

Apklausos metu išaiškėjo, kad pagrindinės sutarties vykdymas daugumai respondentų nekelia problemų. Tai nurodė 38 proc. tiekėjų, 37 proc. su nesklandumais susiduria kartais. (3 pav). Išanalizavus atsakymus 25 proc. respondentų, pažymėjusių, kad dažnai susiduria su nesklandumais vykdydami sutartis. Paaiškėjo, kad jais įvardijamos pačių tiekėjų problemos, vykdant įsipareigojimus. Jie pripažino, kad ne visada gali pateikti to gamintojo, kuris nurodytas sutartyje, vaistus. Taigi, šis nesklandumas nėra tiesiogiai susijęs su CPO LT vykdomais centralizuotais viešaisiais pirkimais, o visiškai priklauso nuo tiekėjų pasiūlymo pirkimui ir iš to sekančios prievolės vykdyti pasirašytos sutarties įsipareigojimus.
33pav.

Anketinio tyrimo metu labai svarbu buvo nustatyti, ar perkančiosios organizacijos naudojasi galimybe taikyti sankcijas tiekėjams. Gauti rezultatai leidžia tvirtinti, kad dauguma tiekėjų (88 proc.) tinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir perkančiosioms organizacijoms nereikia naudotis sankcijomis, tačiau 12 proc. respondentų netinkamai vykdė arba net iš viso nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir dėl to jiems buvo pritaikytos sutartyje numatytos sankcijos. (4 pav.)
44 pav.
Apklausos rezultatai patvirtina, kad jau du metus veikianti vaistų centralizuota viešojo pirkimo sistema yra patraukli ir teigiamai vertinama tiekėjų, farmacijos įmonių. Kartu tai yra svarbus postūmis CPO LT atsižvelgti į siūlymus ir pageidavimus, kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija bei Valstybine ligoniu kasa bendromis pastangomis tobulinti ir plėsti CPO LT administruojamą vaistų modulį elektroniniame kataloge, užtikrinant efektyvius centralizuotus viešuosius medikamentų pirkimus.

CPO LT

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: