Perkančios organizacijos raginamos spartinti prekių ir paslaugų įsigijimus ir atsiskaitymus už juos, kad būtų mažinamos COVID -19 plitimo sukeltos pasekmės šalies ekonomikai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 16 d. pasitarime pritarė Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planui (protokolas Nr. 14). Atsižvelgdama į šio plano ketvirto tikslo „Skatinti ekonomiką“ trečiąją priemonę „Spartinti valstybės biudžeto asignavimų einamosioms išlaidoms naudojimą“, Finansų ministerija teikia rekomendacijas ir prašymus dėl šios priemonės vykdymo.
Atkreipiame Perkančiųjų organizacijų, vykdančių centralizuotus viešuosius pirkimus, naudojantis CPO LT elektroniniu įrankiu, dėmesį, kad jos yra raginamos:
1. paankstinti prekių ir paslaugų įsigijimus, kuriuos esate suplanavę atlikti per šiuos metus, ir, esant galimybei, juos atlikti vienu pirkimu, o ne dalimis per metus, prireikus perskirstant asignavimus tarp ketvirčių;
2. peržiūrėti sudarytas galiojančias sutartis ir, jei numatyta sutarties nuostatose, susiderinti su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais ir atlikti jiems skirtus avansinius mokėjimus ar mokėjimus dalimis;
3. mokėjimo paraiškas sumokėti už prekes ir paslaugas pagal gautas iš prekių tiekėjų ir paslaugų gavėjų sąskaitas faktūras ar kitą lygiavertį dokumentą pateikti per 1 ar 2 darbo dienas nuo apmokėjimo dokumento gavimo.

CPO LT taip pat kviečia Perkančiąsias organizacijas peržiūrėti savo metų viešųjų pirkimų planus ir, esant galimybei, dabar vykdyti reikalingus pirkimus, nors jie numatyti II- IV metų ketvirčiuose. Pirkimus rekomenduojame vykdyti ne dalimis, o formuojant vieną užsakymo krepšelį. Taip pat Perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama įvertinti jau sudarytas Pagrindines ar Pirkimo sutartis prekėms, paslaugoms ir darbams CPO LT elektroniniuose kataloguose ir, esant galimybei, greičiau išpirkti numatytus kiekius, atlikti avansinius ar galutinius mokėjimus glaustesniais terminais nei sutartyse numatytais maksimaliais atsiskaitymo terminais.

Finansų ministerija atkreipia Perkančiųjų organizacijų dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba yra pateikusi rekomendacijas dėl sutarčių keitimo galimybių (http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/rekomendacijos-del-sutarciu-terminu-keitimo-galimybiu).

Kita vertus, yra pažymima, kad ir spartinant asignavimų naudojimą turi būti laikomasi efektyvaus lėšų naudojimo ir protingumo kriterijų.

„Tikime, kad bendromis pastangomis įveiksime iškilusius sunkumus ir dėkojame už geranorišką bendradarbiavimą“,- rašoma LR Finansų ministerijos rašte.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: