Perkančiosios organizacijos kviečiamos aktyviau naudoti CPO LT elektroninį katalogą reikalingoms prekėms paslaugoms ir darbams įsigyti COVID 19 sąlygomis

Šaliai jau antrą mėnesį gyvenant ypatingomis sąlygomis viešojo sektoriaus ir savivaldos institucijų perkančiosios organizacijos susiduria su dideliais iššūkiais – padidėjusiu poreikiu tam tikroms prekėms ir paslaugoms, būtinybe jas įsigyti kuo greičiau ir kt. Todėl pastaruoju metu didėja viešųjų pirkimų, vykdomų neskelbiamų derybų būdu, skaičius. Perkančiosios organizacijos tai grindžia ypatinga skuba. Tačiau jos ne visada išnaudoja efektyvesnę galimybę reikalingus viešuosius pirkimus vykdyti per CPO LT.

Pirkimų CPO LT elektroniniame kataloge privalumai

Pasak CPO LT direktoriaus Dariaus Vedricko, būtent šiuo ekstremaliu laikotarpiu dar labiau ryškėja centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninėje erdvėje privalumai. Tai – paprastumas, greitas procesų vykdymas, didesnė konkurencija, ekonomiškumas ir skaidrumas.

Įvykdyti viešąjį pirkimą naudojantis CPO LT elektroniniu įrankiu – labai paprasta. Perkančiosioms organizacijoms nereikia skirti laiko ir administracinių resursų viešojo pirkimo pasirengimui ( pradedant komisijos sudarymu ir baigiant sutarties nuostatų parengimu), pirkimo dokumentų ruošimui (techninės specifikacijos, kvalifikacinių ir atrankos kriterijų nustatymo ir kt.). Joms tereikia iš 49 elektroninio katalogo modulių pagal pateiktas technines specifikacijas pasirinkti prekes, darbus ar paslaugas ir nurodyti reikalingus jų kiekius.

Pirkimo procedūrų vykdymas centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose elektroninėje erdvėje trunka kelis kartus greičiau (2 – 20 darbo dienų) nei perkančiosioms organizacijoms vykdant juos savarankiškai. Kita vertus, CPO LT elektroniniame kataloge yra užtikrinama tiekėjų konkurencija, nes varžosi nuo kelių iki keliasdešimt verslo įmonių, priklausomai nuo modulio ir realaus tiekėjų skaičiaus rinkoje. Tai objektyviai sąlygoja konkurencingų kainų siūlymą perkančiosioms organizacijoms. 2019 m. vykusių pirkimų per CPO LT elektroninį įrankį analizė rodo, kad vidutiniškai vieno pirkimo metu buvo sutaupyta 28.8 proc. numatytų lėšų.

Perkančiosios organizacijos, vykdančios viešuosius pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge, yra užtikrintos, kad šie pirkimai įvyks skaidriai, nes pati elektroninė sistema eliminuoja žmogiškąjį veiksnį iš pirkimo proceso, tuo pačiu panaikindama net mažiausią galimybę korupcijos pasireiškimui.

Perkančiosios organizacijos, kurios ne vienerius metus naudojasi CPO LT elektroniniu įrankiu viešiesiems pirkimams vykdyti, vertina šiuos privalomumus ir džiaugiasi greitais, kokybiškais, skaidriais viešaisiais pirkimais ir jų rezultatais. Apklausų duomenys rodo, kad net 95.6 proc. perkančiųjų organizacijų pasitiki CPO LT.

Viešųjų pirkimų CPO LT elektroniniame kataloge naujos tendencijos karantino metu

CPO LT vadovas atkreipė dėmesį, kad karantino laikotarpiu CPO LT elektroniniame kataloge pastebimos naujos tendencijos perkančiųjų organizacijų viešuosiuose pirkimuose – užsakymai didėja, todėl jų skaičius mažėja. Nuo kovo 16 d. (karantino pradžios) bendra pirkimų vertė padidėjo net 45 proc., lyginant su tuo pačių praeitų metų laikotarpiu, nors pirkimų skaičius sumažėjo 30 proc..

Kaip ir tikėtasi, ypač išaugo vaistų pirkimai – jų vertė išaugo 6,5 karto, lyginant su 2019 m. tokiu pat laikotarpiu. Jie sudaro apie 36 proc. vertės visų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Dėl darbo ir mokymo organizavimo nuotoliniu būdu didėja kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimai: kompiuterinės ir biuro įrangos pirkimų vertė išaugo 30 proc., spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių pirkimo vertė padidėjo dvigubai.

Ženklus viešųjų pirkimų augimas stebimas statybų sektoriaus moduliuose. Čia matomas ne tik vertės didėjimas, bet ir užsakymų skaičiaus bei perkančiųjų organizacijų, vykdančių pirkimus, augimas. Rangos darbų viešųjų pirkimų vertė išaugo 35 proc., statinio ekspertizės paslaugų – 62 proc., taip pat 45 proc. padidėjo užsakymų skaičius, inžinierinių statinių projektavimo paslaugų užsakymų vertė išaugo 4.5 karto, užsakymų skaičius padvigubėjo, pastatų projektavimo paslaugų užsakymai atitinkamai: 1.5 karto ir 23 proc.

Darbui persikėlus iš biurų į darbuotojų namus, perkančiosios organizacijos stabdo biuro prekių ir paslaugų pirkimus. Biuro reikmenų užsakymų skaičius sumažėjo daugiau kaip 2,5 karto, vertė – beveik dvigubai, pašto paslaugų užsakymų skaičius ir vertė sumažėjo apie 5,5 karto, kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų užsakymų sumažėjo beveik 40 proc., o jų vertė – 2,4 karto.

Pirkimai pagal įgaliojimus – plačios galimybės perkančiosioms organizacijoms

Nors 97 proc. apklaustų respondentų – perkančiųjų organizacijų nurodo, kad CPO LT elektroniniame kataloge randa joms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų, tačiau pilnai jų poreikiai centralizuotais viešaisiais pirkimais nėra tenkinami. Atsižvelgdama į tai CPO LT telkia kompetencijas profesionaliems viešiesiems pirkimams pagal įgaliojimą ir plečia šią veiklą. Tai ypač aktualu tapo ekstremaliomis COVID 19 sąlygomis, kai perkančiosioms organizacijoms reikia greitai ir kokybiškai atlikti viešųjų pirkimų procedūras ir įsigyti dažnai gyvybiškai būtinas prekes.

Karantino laikotarpiu CPO LT gavo Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro ir VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė įgaliojimus 45–iems skubiems medicinos įrangos, priemonių bei vaistų, skirtų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pacientų sveikatos priežiūros paslaugoms teikti viešiesiems pirkimams. Šiuo metu 23 pirkimų procedūros yra užbaigtos ir sudarytos sutartys, kitų pirkimų procedūros vyksta šiuo metu.

„Pirkimai pagal įgaliojimą – nauda viešųjų pirkimų sistemai, o tai reiškia – visai valstybei. 2019 m. atliktų 225 viešųjų pirkimų pagal įgaliojimą sąnaudų analizė rodo, kad CPO LT juos įvykdė žymiai efektyviau, nei tai būtų atlikusios ją įgaliojusios 7 perkančiosios organizacijos. CPO LT pakako 5 darbuotojų atlikti pirkimo procedūras (perkančiosiose organizacijose – 11.1 darbuotojo), CPO LT sąnaudos buvo daugiau nei 2 kartus mažesnės, nei šiems pirkimams būtų turėjusios išleisti perkančiosios organizacijos savarankiškai vykdydamos pirkimą“,- teigia CPO LT direktorius D. Vedrickas.

Esant poreikiui vykdyti viešuosius pirkimus, perkančiosios organizacijas raginamos pirmiausia įsigyti reikalingas prekes, paslaugas ir darbus elektroniniame kataloge arba įgalioti CPO LT atlikti šiuos pirkimus už jas. Taip bus taupomi administraciniai ir laiko resursai, viešieji pirkimai vykdomi efektyviai ir profesionaliai.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: