Civilinės saugos priemonės

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties projektas

  • Pagal šias sutarties sąlygas bus galima įsigyti :Drabužių komplektus, avalynę (daugkartinio naudojimo klumpes);
  • Generatorius (kilnojamąsias elektros stotis);
  • Dujokaukes, filtrus, tinkamus naudoti su ištisine veido kauke ir dujokauke;
  • Dozės galios matuoklius, dozimetrus;
  • Palapines (pastatomas ir pripučiamas), miegmaišius, pagalves;
  • Sulankstomas lovas (Techninė specifikacija ruošiama);
  • Nešiojamus radijo ryšio terminalus (Techninė specifikacija ruošiama);
  • Mobilias šildymo sistemas (Techninė specifikacija ruošiama);
  • Kondicionavimo ir vėdinimo sistemas (Techninė specifikacija ruošiama);
  • Konteinerius ofisus ir konteinerius sandėlius.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas  1) Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) Prekės techninė specifikacija;
3) Prekės maksimalūs kiekiai;
4) Kiekvienos perkamos prekės kiekio numatomas maksimalus biudžetas Eur be PVM;
5) Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis nei Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) nuo 8 iki 15 d.d.;
6) Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip nuo 30 iki 300 kalendorinių dienų;
7) Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip (nuo 70 iki 100) procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytų prekės vienetų;
8) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Ar pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka);
9) Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);
10) PVM tarifas (0 proc.) arba (5 proc.) arba (21 proc.);
11) Prekės pristatymo adresas (-ai);
12) Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
13) Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
14) Užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
15) Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija/draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų; Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis (5 – 10 proc.) nuo pradinės sutarties vertės.
16) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
17) Informacija apie Užsakovo personalo apmokymą. Ar reikalaujama instruktuoti ir apmokyti Užsakovo nurodytus asmenis darbui su Preke: (Apmokymai nėra numatyti) arba (nuo 1 iki 10 asmenų) arba (nuo 11 iki 30 asmenų) arba (31 ir daugiau asmenų);
18) Atsiskaitymo terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);
19) Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka:] (nurodomas mokamo avanso procentas nuo 5 iki 30 proc. nuo Pirkimo sutarties vertės);
20) Informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
21) Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val..
Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretūs pasiūlymai Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų arba pagal kainos ir kokybės santykį (renkasi perkančioji organizacija).
Vertinimo kriterijai, kai pasiūlymas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį:
1. Tiekėjo pasiūlyta kaina konkrečiam užsakymui (C);
2. Prekių pristatymo terminas (D);
3. Papildomas prekės garantijos terminas (GT).
Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas balais (maksimaliai 100 balų) pagal šią formulę:
E = (C + D + GT).
Sutarties sudarymas
Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju;
Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Pirkėjas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą. Gavęs sutartį, Tiekėjas sutartį pasirašo per Pirkėjo nustatytą terminą (ne ilgesnį nei 5 d.d.) ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: