Elektros energijos kaupimo įrenginiai, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija

Pirkimas skirtas perkančiosioms organizacijoms, norinčioms suprojektuoti ir įrengti elektros energijos kaupimo įrenginius.

Pirkimo sutarties forma

Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT el. kataloge galima įsigyti reikalingos talpos elektros energijos kaupimo įrenginius kartu su projektavimo ir įrengimo darbais.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas

Užsakovas, siekdamas sudaryti sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti pirkimo dokumentų C dalies 1 priede nurodyta informaciją:

Pirkimo dokumentų C dalies 1 priedas  Kvietimas pateikti pasiūlymus

Užsakymų paskelbimasSuformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasisPasiūlymai vertinami pagal kainos arba kainos ir kokybės santykio kriterijus (pasiūlymų vertinimo tvarką pasirenka Užsakovas, formuodamas užsakymą).
Žalias pirkimasPirkimo objektui nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijai, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Reikalavimai numatyti prekių pasiūlymų vertinimo kriterijuose, tiekėjų kvalifikacijos atrankoje ir sutarties sąlygose.
Sutarties sudarymas

Užsakovas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu Tiekėju. Užsakovas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovui.

Tiekėjas užtikrina, kad Sutarties vykdymo metu pats tiekėjas ir jo subtiekėjai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) nekels grėsmės Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

PagalbaDažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: