Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugos (2021)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma (ENS)

Pirkimo sutarties forma (IP, IP ir ENS)

  • Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimo paslaugas.
  • Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2025-12-10.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas 1. Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;2. Nuoroda į DPS kategoriją;

3. Pirkimo objekto techninė specifikacija t. y. informacija apie objektą (-us), kuriam (-iems) užsakomos Paslaugos:

a) pastato kadastrinių matavimų byla;

b) Valstybės įmonės Registrų centras išduotas nuasmenintas butų (patalpų) sąrašas pastate. (Užsakovas prisiima atsakomybę už konfidencialios informacijos apsaugą.)CPO LT turi teisę tikslinti konkretaus pirkimo objekto techninę specifikaciją. Apie patikslintą konkretaus pirkimo objekto techninę specifikaciją CPO IS susirašinėjimo priemonėmis informuojami visi DPS tiekėjai, kuriems buvo išsiųstas kvietimas pateikti konkretų pasiūlymą;

c) Energinio naudingumo sertifikatas (taikoma, įsigyjant tik investicijų plano parengimo paslaugas).

4.Duomenys apie objektą (-us):

Unikalus objekto numeris;

Objekto pavadinimas;

Objekto adresas;

Bendras plotas kv.m;

Statybos arba renovacijos pabaigos metai;

Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje.

5.pasiūlymo pateikimo terminas [nuo 8 iki 30 darbo dienų]

6.paslaugų teikimo terminas (Užsakovas terminą nurodo priklausomai nuo įsigyjamų paslaugų pobūdžio ir užsakomų objektų skaičiaus*):

kai perkamos paslaugos 1 objektui

‒ energinio naudingumo sertifikato parengimas [nuo 15 iki 30 kalendorinių dienų];

‒ terminas investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo  [nuo 30 iki 60 kalendorinių dienų];

‒ terminas energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo [nuo 40 iki 60 kalendorinių dienų].

kai perkamos paslaugos 2-5 objektams

‒ energinio naudingumo sertifikato parengimas [nuo 30 iki 50 kalendorinių dienų];

‒ terminas investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo [nuo 40 iki 90 kalendorinių dienų];

– terminas energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo (nuo 50 iki 90 kalendorinių dienų)

kai perkamos paslaugos 6-10 objektų

‒ energinio naudingumo sertifikato parengimas [nuo 50 iki 90 kalendorinių dienų];

‒ terminas investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo  [nuo 60 iki 120 kalendorinių dienų];

‒ terminas energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo [nuo 70 iki 120 kalendorinių dienų].

kai perkamos paslaugos 11 ir daugiau objektų

‒ energinio naudingumo sertifikato parengimas  [nuo 70 iki 120 kalendorinių dienų];

‒ terminas investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo  [nuo 90 iki 150 kalendorinių dienų];

‒ terminas energinio naudingumo sertifikato ir investicijų plano parengimui iki šio plano derinimo  [nuo 100 iki 150 kalendorinių dienų].

7)     Investicijų plano patikslinimo pagal pastabas terminas*:

(kai perkamos paslaugos 1 objektui)  [nuo 15 iki 30 kalendorinių dienų];

(kai perkamos paslaugos 2-5 objektams) [nuo 20 iki 30 kalendorinių dienų];

(kai perkamos paslaugos  6-10 objektų) [nuo 25 iki 40 kalendorinių dienų];

(kai perkamos paslaugos 11 ir daugiau objektų) [nuo 30 iki 60 kalendorinių dienų];

8)     kiekiai (apimtys). Paslaugos gali būti užsakomos vienam ar keliems objektams/pastatams, jei kelių šalia esančių objektų/pastatų renovacija numatyta vykdyti vienu metu;

9)     Paslaugų teikimo vieta – Geografinė Lietuvos Respublikos teritorija;

10)   Maksimali paslaugų kaina Eur su mokesčiais kiekvienam objektui atskirai;

11)   Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

12)   Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

13)   Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

14)   pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka.

15)   Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą – Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;

16)   PVM tarifas

17)   konkrečių pasiūlymų galiojimo terminas.

18)   informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.

19)   interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;

20)   pasiūlymo pateikimo ir kalba, kuria jis turi būti parengtas;

21)   Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

22)   Užsakovo patvirtinimas dėl nurodytų duomenų teisingumo.

23)   Užsakovas nurodo ar mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių (Taip/Ne).

*PASTABA: 6, 7 punktai (pasirenkant terminą atsižvelkite į objektų skaičių, sudėtingumą).

Užsakymų paskelbimas Suformuotų užsakymų pagrindu konkursai skelbiami darbo dienomis 15:00 val.Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: