Medicininių atliekų tvarkymo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties projektas (kiekio)

Pirkimo sutarties projektas (vertės)
Pagal šias sutarties sąlygas galima įsigyti: Pavojingųjų ir nepavojingųjų medicininių atliekų tvarkymo paslaugas.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
Formuojant užsakymą CPO LT kataloge Užsakovo nurodoma informacija:

 • Pirkimo objekto techninė specifikacija (1 kategorija „Pavojingųjų medicininių atliekų tvarkymo paslaugos“ ir 2 kategorija „Nepavojingųjų medicininių atliekų tvarkymo paslaugos“)
 • Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis
 • Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) nuo 8 iki 15 darbo dienų.
 • Paslaugų teikimo laikotarpis nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių
 • Atliekų  rūšis (-ys), pagal atliekų rūšies kodus
 • Atliekų kiekis (kilogramais)
 • Adresas (-ai) (Paslaugų teikimo vieta (-os) (nurodomos visos atliekų paėmimo vietos ir paėmimo dažnis kartais per mėnesį
 • Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis:
 • ne mažiau kaip nuo 70 iki 100 procentų kiekvienos Pirkimo sutartyje nurodytų pirkimo objekto vienetų (taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai);
 • ne mažiau kaip nuo 70 iki 100 procentų Pirkimo sutarties priede nurodytos pradinės Pirkimo sutarties vertės (taikoma vertės išpirkimo sutarčiai)
 • Maksimali lėšų suma Eur be PVM, skirta Pirkimo kategorijoje nurodytų paslaugų įsigijimui Eurais be PVM.  
 • Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą:
 • ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) Eur su PVM;
 • jei reikalaujama – nurodomas sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis  nuo 5 iki 10  procentų Pirkimo sutarties priede nurodytos pradinės Pirkimo sutarties vertės, įskaitant PVM;
 • Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)
 • Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)

Užsakovo nurodytas asmuo, atsakingas už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Konkretūs pasiūlymai Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju;
Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo Pirkimo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Pirkėjas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą. Gavęs Pirkimo sutartį, Tiekėjas Pirkimo sutartį pasirašo per Pirkėjo nustatytą terminą (ne ilgesnį nei 5 d.d.) ir 1 Pirkimo sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: