Motorinių transporto priemonių nuoma su vairavimo paslauga

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties sąlygos
Pagal šias sutarties sąlygas galima: 

Užsakymų formavimas
 • Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija (Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge nurodo Pirkėjas): 

  1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
  2)  nuoroda į DPS dalį;
  3)  pirkimo objekto techninė specifikacija;
  4)  pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo
  terminas, taikant DPS);
  5)  pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis [nuo 1 iki 24 mėn.];
  6)     pirkimo sutarties pobūdis (ar teikiamas vienkartinis užsakymas, ar bus teikiami atskiri užsakymai Pirkimo sutarties galiojimo metu);
  7)     kiekiai (apimtys);
  8)     per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis – ne mažiau kaip [nuo 50 iki 100] procentų maksimalaus transporto priemonių nuomos laiko;
  9)     transporto priemonių pristatymo vieta (miestas (-i));
  10)   konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais (pradinės Pirkimo sutarties vertė);
  11)   konkretaus pirkimo objekto sudedamųjų dalių maksimalūs įkainiai (jei taikoma);
  12)   ar nuomojama transporto priemone bus vykstama į užsienį (jei žinoma). Jei ši informacija nežinoma užsakymo elektroniniame kataloge
  pildymo metu, ji turės būti nurodoma teikiant užsakymą Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka;
  13)   ar nuomojama transporto priemone visada grįžtama į išvykimo vietą;
  14)   ar transporto priemonės vairuotojui taikomas reikalavimas mokėti anglų kalbą;
  15)   miestas (valstybė), į kurį vykstama, išvykimo ir atvykimo datos (jei žinoma). Jei ši informacija nežinoma užsakymo elektroniniame
  kataloge pildymo metu, ji turės būti nurodoma teikiant užsakymą Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka;
  16)   minimali 1 užsakymo nuomos trukmė (mažiausiai 1 val.);
  17)   numatoma preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data;
  18)   pirkimo sutarties šalis, kuri apmoka transporto priemonės vairuotojo apgyvendinimo (nakvynė ir pusryčiai) išlaidas, jei tokių bus;
  19)   apmokėjimo terminas [nuo 1 iki 30 dienų];
  20)   ar bus nuomojama daugiau nei 1 transporto priemonė tuo pačiu metu, jei taip – maksimalus tuo pačiu metu nuomojamų transporto
  priemonių skaičius;
  21)   kiti Užsakovo pageidavimai (neprivalomi, bet esant galimybei tiekėjas į juos atsižvelgia);
  22)   užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  23)   už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  24)   už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
  25)   informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų;
  26)  kvietime pateikti pasiūlymą gali būti  pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami  dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d. d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija
Kaip CPO LT elektroniniame kataloge užsakyti Motorinių transporto priemonių nuomą su vairavimo paslauga

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: