Nutolusios saulės elektrinės iš saulės parkų (DPS)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutartis 
Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusį saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginį, jo aptarnavimo ir priežiūros paslaugas.
Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2025-07-01, 00.00 val.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas
Užsakymų  formavimas Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

 1. Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
 2. nuoroda į DPS kategoriją;
 3. pirkimo objekto techninė specifikacija;
 4. pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
 5. Maksimalus Įrenginio perdavimo Užsakovui terminas. Reikalaujamas įrenginio perdavimo terminas negali būti trumpesnis nei 11 mėnesių ir ilgesnis nei 18 mėnesių;
 6. Elektros energijos vartojimo vieta (-os) (objekto (-ų) pavadinimai, unikalūs Nr., adresas) ir kiekvienam objektui priskirta Įrenginio galia.
 7. Bendra perkamo Įrenginio galia, kW;
 8. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Ar pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį;
 9. Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai;
 10. Įrenginio maksimali kaina Eur su visais mokesčiais (A);
 11. Įrenginio priežiūros ir aptarnavimo paslaugų maksimali kaina su visais mokesčiais (B). Įrenginio 1 metų aptarnavimo ir priežiūros kaina turi būti intervale nuo 1,5 iki 3,5 proc. nuo Įrenginio kainos (A);
 12. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 13. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
 14. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
 15. PVM tarifas;
 16. informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
 17. interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
 18. pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;
 19. Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme;
 20. Užsakovo patvirtinimas dėl nurodytų duomenų teisingumo.
Užsakymų paskelbimas • Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkretus pirkimas         Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainos ir kokybės santykį.
Sutarties sudarymas
• Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: