Odontologijos medžiagų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties projektas (vertės išpikrimo)
Pirkimo sutarties projektas (kiekio išpikrimo)

  • Pagal šias sutarties sąlygas bus galima įsigyti:
  • Dantų plombavimo ir kitas pirminei odontologinei pagalbai skirtas priemones ir medžiagas;
  • Periodontologijos paslaugų teikimui skirtas priemones ir medžiagas;
  • Endodontologijos paslaugų teikimui skirtas priemones ir medžiagas;
  • Burnos chirurgijos paslaugų teikimui skirtas priemones ir medžiagas;
  • Dantų protezavimo paslaugų teikimui skirtas priemones ir medžiagas;
  • Burnos higienai skirtas priemones ir medžiagas;
  • Instrumentus ir kitas priemones;
  • Pagalbines odontologijos priemones.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas 

Užsakymų formavimas  1. Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2. Pirkimo objekto techninė specifikacija;
3. Informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
4. Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) nuo 8 iki 15 d. d.;
5. Prekių tiekimo laikotarpis nuo 1 iki 36 mėn.;
6. Kiekiai (apimtys):
6.1 Taikoma vertės išpirkimo sutarčiai: Preliminarūs kiekiai (apimtys) (naudojama pasiūlymų palyginimui, eilės ir laimėtojo nustatymui. Į sutartį bus įrašyti tiekėjo pasiūlyti fiksuoti įkainiai. Prekės nurodytos Pirkimo sutarties priede Nr. 1 bus perkamos pagal poreikį); Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip [nuo 5 iki 10 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM; [nuo 6 iki 12 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM; [nuo 10 iki 20 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM;
6.2. Taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai: Prekės maksimalūs kiekiai. Prekės pristatymo terminas ne ilgiau kaip [nuo 5 iki 10 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM; [nuo 6 iki 12 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM; [nuo 10 iki 20 darbo dienų] kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM;
7. Per Pirkimo sutarties galiojimo terminą išperkamas minimalus kiekis:
Taikoma vertės išpirkimo sutarčiai: ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų Pradinės sutarties vertės;
Taikoma kiekio išpirkimo sutarčiai: ne mažiau kaip [nuo 70 iki 100] procentų kiekvienos Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekės vienetų.
8. Prekės galiojimo laikas nuo Prekių pristatymo dienos – ne trumpesnis kaip [(nuo 1 iki 12 mėn.) arba (nuo 25 iki 75 proc.)];
9. Prekių pristatymo vieta;
10. Konkretaus pirkimo viso perkamo prekės kiekio numatomas maksimalus biudžetas be PVM ;
11. Preliminari numatoma Pirkimo sutarties įsigaliojimo data [ją pasirašius abiem Šalims ir TIEKĖJUI pateikus reikalaujamą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jeigu taikomas)] arba [Užsakovo pasirinkta Pirkimo sutarties įsigaliojimo data];
12. Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
13. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
14. Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties / jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
15. PVM tarifas [21% arba 5%];
16. Informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų įskaitant PVM; Pasirinkus „Taip“ sutarties įvykdymo užtikrinimas bus taikomas, kai su laimėtoju pasirašytos sutarties vertė bus didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų su PVM. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis [nuo 5 iki 10] proc. nuo pradinės sutarties vertės.
17. Atsiskaitymo terminas [nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų];
18. Ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai [Avansiniai mokėjimai nėra numatyti] arba [Avansinio mokėjimo tvarka:] (nurodomas mokamo avanso procentas nuo [5 iki 30] proc. nuo Pirkimo sutarties vertės).Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme.Bendros Konkretaus užsakymo sąlygos:1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainą ar kainos ir kokybės santykį (Užsakovas pasirenka).
1.1. Pasiūlymai vertinami vadovaujantis kainos kriterijumi kiekvienos prekės nurodytam visam kiekiui atskirai;
1.2. Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai (plačiau žr. 3 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“) (jei taikoma);
2. Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti mato vieneto kainą su 4 skaičiais po kablelio;
3. Informacija apie alternatyvius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.
4. Pasiūlymo kalba, kuria jis turi būti parengtas. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val..
Užsakymai audituojami iki 5 d. d.
Konkretūs pasiūlymai Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų arba pagal kainos ir kokybės santykį (renkasi perkančioji organizacija (Užsakovas)).
Vertinimo kriterijai, kai pasiūlymas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį:
1. Tiekėjo pasiūlyta kaina konkrečiam užsakymui (C);
2. Tvari pakuotė* (D);
Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas balais (maksimaliai 100 balų) pagal šią formulę:
E = (C + D).
*Siūlomos prekės pirmo lygio ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais
arba
Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta taip, kad ją būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais
arba
Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
arba
Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitą lygiavertę sistemą / standartą, patvirtintą Europos ar tarptautinės sertifikavimo įstaigos (sertifikavimo sritis: tvarių (pagamintų iš perdirbamos medžiagos arba tinkamų pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti) pakuočių gamyba).
Sutarties sudarymas Užsakovas (toliau – Pirkėjas) privalo sudaryti Pirkimo sutartį su laimėjusiu Tiekėju;
Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pateikia Tiekėjui. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Pirkėjo pasirašytos Pirkimo sutarties gavimo dienos, pasirašo Pirkimo sutartį ir grąžina ją Pirkėjui. Kviesdamas pasirašyti Pirkimo sutartį, Pirkėjas gali numatyti Tiekėjui ir trumpesnį Pirkimo sutarties pasirašymo terminą.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: