Priemonės kelio dangos priežiūrai su pristatymu

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimas skirtas valstybinėms organizacijoms, norinčioms įsigyti siūlomas priemones kelių dangos priežiūrai su pristatymu.

Pirkimo sutarties forma

Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT kataloge galima įsigyti:
• natrio chloridą;
• kalcio chloridą;
• magnio chloridą;
• smėlio ir druskos mišinį.

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Užsakovas, siekdamas sudaryti sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti pirkimo dokumentų C dalies 1 priede nurodyta informaciją:

Pirkimo dokumentų C dalies 1 priedas “Kvietimas pateikti pasiūlymus”

Siekiant skatinti aplinkos užterštumo mažinimą, atskiro užsakymo vertė negali būti mažesnė nei 5000 (penki tūkstančiai) Eur su PVM, išskyrus sutartyje numatytas išimtis.

Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal kainos kriterijų.
Žaliasis pirkimas Pirkimo objektui nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinti Aplinkos apsaugos kriterijai, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Reikalavimai numatyti prekių techniniuose parametruose ir sutarties sąlygose.
Sutarties sudarymas • Užsakovas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu Tiekėju. Užsakovas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Užsakovjui• Jei prieš pasirašant Pirkimo sutartį, Užsakovas turi gauti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) sutikimą dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, Užsakovas Pirkimo sutartį turi pasirašyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Komisijos sutikimo gavimo dienos• Tiekėjas užtikrina, kad Sutarties vykdymo metu pats tiekėjas ir jo subtiekėjai ar kiti Sutarties vykdymui pasitelkti tretieji asmenys ar šių subjektų darbuotojai (fiziniai asmenys) bei bet kurio šių subjektų tiekiamos prekės nekels grėsmės nacionaliniam Lietuvos Respublikos saugumui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: