Saulės elektrinių projektavimas, įrangos įsigijimas, rangos darbai, aptarnavimas ir priežiūra

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutartis 
Pagal šias sutarties sąlygas CPO LT kataloge galima:

  • įsigyti saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių (iki 1 MW galios) projektavimo paslaugas, įrangą, rangos darbus, aptarnavimo ir priežiūros paslaugas.
    • vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2025-08-01

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų  formavimas
Užsakovas, siekdamas sudaryti pagrindinę sutartį su Tiekėju, elektroniniame kataloge privalo nurodyti:
1) Užsakovo pavadinimas, pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;
2) nuoroda į DPS kategoriją;
3) pirkimo objekto techninė specifikacija;
4) pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS);
5) Projekto parengimo terminas, mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo;
6) Rangos darbų atlikimo terminas, mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo (maksimalus pagal finansavimo sutartį su APVA, kai perkama su parama);
7) Užsakovo numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas / užstatas);
8) Užsakovo pateikta projektavimo (techninė) užduotis, projekto rengimo dokumentai (galimybių studija, turimi statybiniai tyrimai (topografinė nuotrauka ir kt.), kur numatoma statyti Saulės elektrinę, ant fasado, stogo, įvadai, žaibosauga, interneto ryšys) kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai (jei jie yra);
9)VERT leidimas plėtrai (jei perkamos Saulės elektrinės galia yra didesnė arba lygi 30 kW);
10) Galiojančios prisijungimo ir / ar specialiosios sąlygos;
11) Nekilnojamojo turto kadastro ir registro išrašas (ne senesnis nei 6 mėn.);
12) Kai Saulės elektrinė montuojama ant pastato stogo – stogo konstrukcijų ekspertizė su išvada, kokia leidžiama maksimali papildoma apkrova (pateikiant stogo konstrukcijos aprašymą su nuotraukomis, brėžiniais, planais  –  sutapdintas, šlaitinis, stogo danga ir pan., įrengimo/remonto metai ir kita reikalinga informacija);
13) Kai Saulės elektrinė montuojama ant pastato stogo – esamos žaibosaugos ir įžeminimo sistemos aprašymas;
14) Interneto ryšio galimybės (monitoringo sistemai);
15) Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (parastojo remonto aprašo ar statybos projekto) popierinių egzempliorių skaičius;
16) Statybos objekto duomenys: adresas; kadastro bylos Nr.; objekto unikalus Nr. (nurodytas Nekilnojamojo turto kadastre ir registre), prie kurio elektros įvado bus jungiama elektrinė (įvado Nr. pagal ESO); saulės elektrinės galia (kW); statybos rūšis – naujas statinys, kai statoma sklype ant žemės, ar paprastasis remontas, kai įrengiama nauja esamo pastato inžinerinė sistema (statoma ant fasado/stogo); jei esamo inžinerinė sistema, Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis), kur statoma (miesto teritorijoje ar ne); ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus: elektros energijai, vandeniui, nuotekoms; ar Tiekėjas turi įrengti informacinį stendą;
17) pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka;
18) Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai;
19) Užsakovo nurodyta Darbų (įskaitant projektavimą) maksimali kaina Eur su visais mokesčiais. Nuostata, kad tiekėjo siūloma projektavimo kaina negali viršyti 10 proc. Statybos rangos darbų kainos;
20) Užsakovo nurodyta maksimali Saulės elektrinės aptarnavimo ir priežiūros kaina Eur su visais mokesčiais. Saulės elektrinės 1 metų aptarnavimo ir priežiūros kaina turi būti intervale nuo 0,5 iki 4,0 proc. nuo Darbų (įskaitant projektavimą) kainos;
21) Užsakovo nurodytas asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
22) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
23) Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties/ jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
24) Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pasiūlymo kaina turi būti nurodoma eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio;
25)PVM tarifas;
26) informacija, kad alternatyvūs pasiūlymai nepriimami;
27) interneto adresas, kuriuo CVP IS ar kitur yra paskelbti pirkimo dokumentai;
28) pasiūlymo pateikimo kalba, kuria jis turi būti parengtas;
29) Kvietime pateikti pasiūlymą gali būti pateikiama ir kita informacija apie pirkimo sąlygas bei informacija, kurią turi nurodyti ir / ar pateikti DPS tiekėjas pasiūlyme;
30) Užsakovo patvirtinimas dėl nurodytų duomenų teisingumo.
Užsakymų paskelbimas   Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Konkretus pirkimas   Pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: