Statybos rangos darbai be projektavimo (neypatingieji statiniai)

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos 

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

•Įsigyti statybos rangos darbai be projektavimo (neypatingieji statiniai).
•Vykdyti užsakymus CPO LT elektroniniame kataloge iki 2024-01-17.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų  formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:
• Numatomus įsigyti Darbus, jų apimtis , kitus reikalaujamus pateikti duomenis;
• Techninę numatomų įsigyti Darbų specifikaciją;
• Statybos objekto duomenis;
• Darbų atlikimo terminą;
• Terminą atnaujintam Tiekėjų varžymuisi (nuo 7 iki 15 darbo dienų);
• Kontaktinį asmenį, įpareigotą suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Atsakingą asmenį / asmenis už pagrindinės sutarties vykdymą ir pagrindinės sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
• Įprastines darbo valandas;
• Užsakymo maksimalią kainą;
• Ar objektai, kuriuose ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje;
• Kiekvienos energinio efektyvumo priemonės maksimalią kainą be PVM, jei objektas, kuriuose ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje;
•Pateikti techninį-projektą / techninį ir darbo projektą
• Pateikti statybą leidžiantį dokumentą
• Ar Užsakovas suteiks Tiekėjui prisijungimus: elektros energijai, vandeniui, kitoms komunalinėms paslaugoms
• Kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainos ir kokybės santykį. Vertinimo kriterijai:
1. Tiekėjo pasiūlymo kaina konkrečiam užsakymui (C);
2. Darbų atlikimo terminas (D);
3. Papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo terminas(GT);
4. Papildomo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo vertė (GV)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balas E (maksimaliai 100 balų) laimėjusiam pasiūlymui nustatyti skaičiuojamas pagal šią formulę:
E = C + D + GT + GV
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcijaKaip užsakyti Statybos rangos darbai be projektavimo (neypatingieji statiniai) per CPO LT elektroninį katalogą

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: