Statybos rangos darbai su projektavimu

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pagrindinės sutarties sąlygos 

    Pagal šias sutarties sąlygas galima:

•Įsigyti bendruosius ir specialiuosius rangos darbus su projektavimo paslaugomis.
•Vykdyti užsakymus CPO LT kataloge iki 2018-07-07.
Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:
•Numatomus įsigyti Darbus, jų apimtis, kitus reikalaujamus pateikti duomenis;
•Techninę numatomų įsigyti Darbų specifikaciją;
•Pagrindinius Darbus, kuriuos tiekėjas privalo atlikti savo pajėgumais;
•Statybos objekto duomenis;
•Darbų atlikimo terminą;
•Terminą atnaujintam Tiekėjų varžymuisi (nuo 7 iki 15 darbo dienų);
•Kontaktinį asmenį, įpareigotą suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);
•Įprastines darbo valandas;
•Užsakymo maksimalią kainą;
•Ar objektai, kuriuose ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje;
•Ar techninis darbo projektas bus rengiamas pagal VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros patvirtintą tipinį projektą.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės kainos).
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: