Savivaldybių viešųjų pirkimų specialistams aktualūs seminarai apie centralizuotus viešuosius pirkimus per CPO LT

Savivaldybių ir jų įstaigų perkančiosios organizacijos sudaro didelę dalį CPO LT elektroninio katalogo naudotojų.
Nuo 2013 metų, kai Ūkio ministerija įkūrė Centrinę perkančiąją organizaciją CPO LT, iš esmės pasikeitė viešojo sektoriaus centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymas Lietuvoje. Viešųjų pirkimų specialistams atsirado galimybė žymiai paprasčiau vykdyti savo funkcijas, nes tiems pirkimo objektams, kuriems CPO LT kolektyvas jau įvykdė viešuosius pirkimus ir duomenis patalpino CPO LT informacinėje sistemoje – elektroniniame kataloge, faktiškai poreikio vykdyti procedūrų nebeliko.
„Matydami didžiulį poreikį viešųjų pirkimų specialistams pristatyti CPO LT prekių, paslaugų ir darbų elektroninį katalogą, jo galimybes, centralizuotų viešųjų pirkimų procesą bei sutarčių pasirašymo, vykdymo ir kitus klausimus, pradėjome organizuoti išvažiuojamuosius seminarus perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistams Lietuvos savivaldybėse.- pristatydamas apklausos duomenis sakė įstaigos vadovas Rolandas Černiauskas.- Visi seminarų dalyviai turi galimybę išsakyti savo problemas bei pageidavimus dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo Centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT elektroniniame kataloge pildydami apklausos anketas. Taip iš pirmų lūpų gauname informaciją apie labiausiai rūpimus klausimus.“
6 Lietuvos savivaldybių : Vilniaus, Trakų, Šalčininkų, Širvintų, Molėtų, Ignalinos rajonų viešųjų pirkimų specialistai, dalyvavę seminaruose „Kaip paprastai ir greitai vykdyti centralizuotus pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge“, atsakė
1
1pav.
į anketos klausimus. Iš viso 117 respondentų pateikė savo nuomonę apie šviečiamųjų seminarų būtinybę, vertino jų naudą bei išsakė pageidavimus.
Seminaruose aktyviausiai dalyvavo rajonų švietimo įstaigų ( bendrojo lavinimo mokyklų, lopšelių – darželių) bei savivaldybių administracijų viešųjų pirkimų skyrių, taip pat savivaldybių įmonių ( komunalinių, transporto ir kt.) specialistai ( 1 pav.). Apklausos metu išaiškėjo, kad net trečdalis jų (31,65 proc.) neturi viešųjų pirkimų praktinės patirties, tik neseniai yra pradėję dirbti šiose pareigose, todėl jiems ypač svarbūs tokie seminarai, kuriuose jie gali įgyti praktinių įgūdžių geriau naudotis CPO LT elektroniniu katalogu (2pav.).
2
2 pav.
Tačiau ir patyrę viešųjų pirkimų specialistai, kurie sudarė beveik 70 proc. tarp visų seminarų dalyvių, pažymėjo tokių mokymų reikšmę ir reikalingumą, nes kaip paaiškėjo iš atsakymų, daugiau nei pusė jų ( 61,54 proc.) dar nėra vykdę pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą (3pav.) ir jiems taip pat aktualu praktiškai pamatyti, kaip reikia formuoti užsakymų krepšelį, jį pateikti atnaujintam tiekėjų varžymuisi, kaip įvyksta pirkimas bei laimėtojo, kaip reikia pasirašyti sutartį su laimėjusiu tiekėju.
3
3pav.
Apklausos rezultatai parodė, kad CPO LT pasiūlytas seminarų turinys, kuriame praktinėms užduotims skiriama ypač daug dėmesio, pilnai tenkina seminarų dalyvių poreikius. Į klausimą „ Ar seminare gavote atsakymus į visus Jums rūpimus klausimus?“ absoliuti dauguma jo dalyvių (96,58 proc.) atsakė teigiamai (4 pav.). Nors neigiamų atsakymų procentas labai nedidelis (vos 3,42%), tačiau bus siekiama, kad visi seminarų dalyviai gautų atsakymus į jiems rūpimus klausimus.
4
4 pav.
Anketinio tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar tokiems seminarams yra nuolatinis poreikis. Teigiamai į šį klausimą atsakė net 94,87 proc. respondentų ir tik 3,42 proc. apklaustųjų abejojo ar nepritarė. Gauti duomenys leidžia tvirtinti, kad išvažiuojamieji seminarai yra efektyvi komunikacijos priemonė, gilinant viešųjų pirkimų specialistų profesines kompetencijas.
CPO LT nuolat vykdo modulių paklausos monitoringą, todėl ir anketoje respondentų buvo prašoma nurodyti, kokias prekes, paslaugas ir darbus jie dažniausiai įsigyja per elektroninį katalogą. Apklausos rezultatai rodo, kad populiariausi moduliai yra kanceliarijos prekių, elektros, rangos darbų bei projektavimo, techninės priežiūros bei kompiuterių ir eksploatacinių medžiagų (5 pav.).

5

5 pav.
Naujų modulių kūrimas, potencialių viešųjų pirkimų centralizavimo sričių paieška yra CPO LT veiklos prioritetas. Tam, kad perkančiosioms organizacijoms būtų pasiūlytos jiems aktualiausios prekės, paslaugos bei darbai anketoje buvo prašoma pareikšti nuomonę dėl naujų produktų pateikimo elektroniniame kataloge. Respondentai dažniausiai siūlė į katalogą įtraukti naujų pirkimo modulių, akcentuodami individualiai darbo specifikai būdingus pirkimo objektus.
„Visus šiuos pasiūlymus kruopščiai išanalizuosime ir, vykdydami naujus viešuosius pirkimus, sieksime kuo geriau tenkinti mūsų katalogo naudotojų lūkesčius“- patikino R.Černiauskas.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: