Tebus Naujieji mūsų sėkmingo ir glaudaus bendradarbiavimo, kūrybiškų sumanymų, veržlių idėjų ir jų įgyvendinimo metai

1

Jau tapo įprasta metų sandūroje stabtelėti ir įvertinti atliktus darbus, įveiktas kliūtis, pamąstyti apie laukiančius iššūkius, sudėlioti ateities tikslus.

Centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT kolektyvas 2015 – aisiais metais kėlė sau ambicingus uždavinius, dirbo, siekdamas kuo geriau patenkinti Jūsų, perkančiųjų organizacijų, poreikius.

Ne mažiau svarbu mums buvo sudaryti galimybes Lietuvos verslui, ypač vidutiniam ir smulkiajam, dalyvauti centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose per CPO LT elektroninę sistemą. Tiekėjai įvertino centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninės sistemos privalumus ir aktyviau ėmė joje dalyvauti. Šiuo metu 487 ūkio subjektai 37-iuose centralizuotų viešųjų pirkimų moduliuose siūlo virš 3000 skirtingų techninių specifikacijų prekių, paslaugų bei darbų.

Ypatingą dėmesį skyrėme socialinių įmonių integravimui į elektroninę pirkimų sistemą. Šiais metais sukurti nauji Kanceliarinių prekių ir Skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių moduliai tapo paklausūs tarp pirkėjų. Vien tik per IV ketvirtį kanceliarinėms prekėms iš socialinių įmonių įsigyti sudarytos 166 sutartys, skalbimo paslaugų iš socialinių įmonių per tą patį laikotarpį nupirkta daugiau nei už164 tūkst. €. Džiaugiamės, kad konkrečiu rezultatu prisidedame prie socialinių įmonių potencialo panaudojimo visuomenės interesams, todėl ir sekančiais metais sieksime sudaryti socialinėms įmonėms galimybę dalyvauti centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose.

2015 m. CPO LT sėkmingai įgyvendinus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“ startavo nauja CPO IS, savo techniniais, funkciniais bei ergonominiais sprendimais atvėrusi didesnes galimybes viešųjų pirkimų procedūroms, perkančiosioms organizacijoms leidžianti paprasčiau ir efektyviau vykdyti pirkimus, taupyti žmogiškuosius ir laiko resursus.

Šiais metais per CPO LT katalogą buvo įsigyta virš 90 proc. iš visų Lietuvoje atliktųdaugiabučių modernizavimo (atnaujinimo) darbų: sudaryta 431 renovacijos rangos darbų sutartis, daugiau nei už 134 mln.683 tūkst.€. Tačiau, būstą renovuojantys subjektai dažniausia nėra perkančiosios organizacijos, todėl joms neprivalomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, pagal kurias jie privalo pirkti CPO LT katalogo pagalba. Matydami šią probleminę situaciją, savo iniciatyva ėmėmės ieškoti būdų pagelbėti gyventojams. Pasiūlėme sukurti alternatyvų katalogą, kuriame žymiai paprasčiau ir lanksčiau be perteklinių apribojimų būtų galima įsigyti daugiabučių renovacijai reikalingus darbus. Šią idėją palaikė Vyriausybė ir Ūkio ministerija lapkričio mėnesį suteikė teisę CPO LT vykdyti ne tik viešuosius pirkimus, bet ir kitus pirkimus daugiabučių renovacijai. Tikimės, kad 2016 metų pradžioje atsiras galimybė startuoti alternatyviam katalogui CPO LT informacinėje sistemoje.

2015 metais ypatingą dėmesį skyrėme bendravimui su perkančiosiomis organizacijomis, elektroninio katalogo pristatymui, praktiniams mokymams. 7-iose šalies savivaldybėse vyko išvykstamieji seminarai „Kaip paprastai ir greitai vykdyti centralizuotus pirkimus CPO LT elektroniniame kataloge“. Juose dalyvavo virš 200 viešųjų pirkimų specialistų, kurie išsakė nuomonę apie CPO LT elektroninį katalogą, pateikė pasiūlymus kaip Centrinei perkančiajai organizacijai tobulinti savo darbą, kad dar geriau galėtų tenkinti perkančiųjų organizacijų poreikius. Visi pasiūlymai ir pageidavimai bus labai kruopščiai išanalizuoti ir CPO LT kolektyvas savo kompetencijos rėmuose sieks juos maksimaliai realizuoti. Savivaldybių pageidavimu išvažiuojamuosius seminarus organizuosime ir ateinančiais metais.

CPO LT kolektyvui 2015 metais buvo svarbūs ne tik kiekybiniai pasiekimai. Jautriai reaguojame į kiekvieną Jūsų pastabą ar nusiskundimą, ypač dėl prekių kokybės. Todėl prekių atrankai, jų atitikimui techninei specifikacijai bei kokybės patikrai šiais metais skyrėme ypač didelį dėmesį. Kadangi, dažniausiai pretenzijos buvo išsakytos dėl biuro prekių, CPO LT prieš pasirašydama preliminariąsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais, patikrino visas siūlomas prekes, jų technines savybes, spalvinę gamą ir pan. Perkančiųjų organizacijų patogumui, CPO IS Biuro reikmenų modulyje pateikiamos prekių, atitinkančių konkrečias technines specifikacijas, nuotraukos. Jos padeda pirkėjams pasitikrinti, ar tiekėjai pristato tas prekes, kurias jie įsigijo.

Mūsų darbo sėkmė – tai Jūsų kasdienės veiklos palengvinimas. Mes esame tam, kad padėtume įgyvendinti kiekvienos perkančiosios organizacijos poreikius.

Tebus Naujieji mūsų sėkmingo ir glaudaus bendradarbiavimo, kūrybiškų sumanymų, veržlių idėjų ir jų įgyvendinimo metai.

CPO LT kolektyvo vardu Rolandas Černiauskas

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: