CPO LT atnaujino vaistų modulį – jau sudarytos naujos preliminariosios sutartys

CPO LT atnaujino elektroninio katalogo vaistų modulį, tad perkančiosios organizacijos jau gali atlikti užsakymus pagal naujai sudarytas preliminariąsias sutartis. Atnaujintame modulyje iš viso yra 1625 techninės specifikacijos, preliminariosios sutartys sudarytos su 20 tiekėjų. 

Atnaujinant vaistų modulį buvo siekiama didinti jo patrauklumą tiek tiekėjams, tiek ir perkančiosioms organizacijoms: įvykdyta plačios apimties rinkos konsultacija, atlikta detali ankstesnio modulio analizė bei identifikuotos probleminės preliminariosios ir pirkimo sutarties sąlygos, atlikti reikiami keitimai, peržiūrėtos techninės specifikacijos, nustatyta padidinta maksimali galima vaistinio preparato kaina. 

Perkančiosios organizacijos vaistus gali įsigyti ne tik preliminariųjų sutarčių pagrindu, o ir dinaminėje pirkimų sistemoje (DPS). Į vaistų DPS nuolat gali būti priimami nauji tiekėjai, o vaistinių preparatų sąrašas papildomas naujomis specifikacijomis. Norintiems dalyvauti DPS, užtenka užpildyti formą, kuri pateikiama CPO LT elektroniniame kataloge (https://katalogas.cpo.lt/katalogas/)  prie vaistų modulio skiltyje „Forma naujo vaisto poreikio pateikimui” ir atsiųsti CPO LT kontaktiniam asmeniui. DPS papildoma ir tuo atveju, kai konkretaus vaisto techninei specifikacijai nebelieka galiojančios preliminariosios sutarties.

Atkreipiame dėmesį, kad, kaip ir anksčiau, teikiant užsakymą pirkimo sąlygos preliminariųjų sutarčių pagrindu ir DPS skiriasi pasiūlymų pateikimo terminas: minimalus 8 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminas gali būti nustatomas, kai pirkimas vykdomas DPS pagrindu ir 2 darbo dienų, kai pirkimas vykdomas preliminariųjų sutarčių pagrindu. 

Perkančiųjų organizacijų patogumui CPO LT elektroniniame kataloge vaistų sąrašas yra bendras: ir formuojant užsakymą preliminariųjų sutarčių pagrindu, ir naudojantis DPS. Tačiau suformavus užsakymo krepšelius, sistema juos sugrupuoja pagal pirkimo būdą ir prašoma nurodyti atitinkamas pirkimo sąlygas.

Pirkimas laikomas „žaliuoju“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos užsakovai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: