CPO LT įdiegta ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistema padės efektyviau organizuoti įstaigos veiklą

CPO LT, siekdama išlikti patraukli perkančiosioms organizacijoms, kad jos noriai naudotųsi elektroniniu katalogu, stengiasi formuoti patikimą, aukštus standartus atitinkantį centralizuotų viešųjų pirkimų paslaugų teikimą. Tuo tikslu įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) pagal LSTEN ISO 9001:2015.
KVS diegimas vyko nuo 2020 m. ir apėmė visas CPO LT veiklos sritis: viešųjų pirkimų atlikimą kitų perkančiųjų organizacijų naudai; daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų pirkimų paslaugų teikimui bei centralizuotiems viešiesiems pirkimams ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) pirkimams atlikti skirtų informacinių sistemų plėtojimui.
Kaip pabrėžia Inga Jankūnienė, CPO LT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertė, vadovybės atstovė kokybei, įdiegtas KVS padės institucijai organizuoti veiklą vadovaujantis principais ir taisyklėmis, leidžiančiomis užtikrinti, visų pirmą, teikiamų paslaugų kokybę bei efektyviau organizuoti kiekvieno darbuotojo ir visos įstaigos darbą. CPO LT veikla suskirstyta į 3 sritis – Valdymo, Pagrindinę ir Palaikomąją. Kiekvienai jų apibrėžta procesų seka ir sąveika, nustatyti gaviniai ir rezultatai. Kiekvienam procesui yra nustatytas kiekybinis tikslas bei apibrėžtas matavimo dažnumas ir jo periodas, o permanentinė rezultatų analizė leis nustatyti kylančių problemų priežastis ir, kas ypač svarbu, prognozuoti ateities uždavinius ir rezultatus.
CPO LT įdiegta KVS pateikta sertifikavimui „Bureau Veritas Lit”, teikiančiai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažintas vertinimo ir sertifikavimo paslaugas. Sertifikavimas yra viena iš priemonių, užtikrinančių, kad organizacija yra pajėgi tiekti nustatytus reikalavimus atitinkančius produktus bei paslaugas.
„Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 sėkmė mūsų įstaigoje priklausys nuo to, kaip kiekvienas komandos narys žinos, naudos ir vystys KVS. Kasdieniniame savo darbe turime remtis pagrindiniais KVS principais – orientacija į klientą ir jo poreikius, lyderyste, darbuotojų įtraukimu, procesinių požiūriu į veiklą ir jos nuolatinį gerinimą, faktais pagrįstų sprendimu priėmimą.”,- akcentuoja Vaida Vaitkevičiūtė-Daugvilė, CPO LT direktoriaus pavaduotoja.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: