Perkančiųjų organizacijų dėmesiui: galimybė viešuosius pirkimus pavesti vykdyti CPO LT

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT), vykdydama centralizuotų pirkimų funkciją, sudaro galimybę perkančiosioms organizacijoms ne tik įsigyti CPO LT kataloge esančių prekių, paslaugų ar darbų, bet ir atlieka konkrečias viešųjų pirkimų procedūras perkančiųjų organizacijų vardu.
Vis daugiau perkančiųjų organizacijų dėl žmogiškųjų resursų trūkumo, viešųjų pirkimų procedūrų sudėtingumo, taip pat norėdamos užtikrinti efektyvesnį, greitesnį ir skaidresnį viešųjų pirkimų vykdymą, paveda pirkimus ar jų dalį atlikti CPO LT, pasirašydamos sutartis dėl centralizuotų pirkimų veiklos vykdymo. CPO LT nuo 2019 metų sėkmingai atlieka Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų viešųjų pirkimų procedūras. Šia galimybe taip pat naudojasi visa eilė kitų perkančiųjų organizacijų.
Pavedant CPO LT atlikti dalies ar visų viešųjų pirkimų procedūras:
1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 5 dalimi, perkančioji organizacija su CPO LT pasirašo sutartį dėl centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos vykdymo;
2. CPO LT pirkimus atlieka vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu „Dėl Viešosios įstaigos CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ ;
3. pirkimų valdymui CPO LT naudoja programinę įrangą, skirtą pirkimų planavimui, vykdymui ir pirkimo sutarčių kontrolei elektroninėje erdvėje. Perkančiosioms organizacijoms suteikiama prieiga prie pirkimų valdymo sistemos ir jų paskirti darbuotojai apmokomi bei konsultuojami naudotis ir dirbti su pirkimų valdymo sistema. Visa informacija ir dokumentais, reikalingais viešojo pirkimo procedūrai vykdyti, perkančioji organizacija ir CPO LT apsikeičia pirkimų valdymo sistemoje;
4. CPO LT pirkimų organizavimui ir vykdymui rengia ir taiko standartizuotus pirkimų dokumentus, taip pat CPO LT darbuotojai konsultuoja Perkančiąsias organizacijas dėl pirkimui atlikti reikalingų duomenų ir informacijos pateikimo, tinkamų techninių specifikacijų parengimo. Pirkimų vykdymui pasitelkiami ekspertai, siekiant kokybiško ir poreikius atitinkančio pirkimo objekto įsigijimo;
5. perkančioji organizacija, siekdama aktyviai dalyvauti viešojo pirkimo procese, gali skirti komisijos narį / ekspertą į pirkimo procedūras vykdančią CPO LT viešųjų pirkimų komisiją;
6. CPO LT, šalims susitarus, gali teikti procedūrų ataskaitas, skelbti skelbimus apie sudarytas sutartis ir / ar viešinti sudarytas sutartis, jų pakeitimus, laimėjusių tiekėjų pasiūlymus.

Reaguojant į viešųjų pirkimų centralizavimo tendencijas ir sėkmingą CPO LT patirtį vykdant viešuosius pirkimus kitų perkančiųjų organizacijų vardu, kviečiame pasinaudoti galimybe deleguoti CPO LT dalies ar visų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą.

Kartu atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgdama ir įvertinusi perkančių organizacijų aktyvumą, CPO LT pasilieka teisę perkančiųjų organizacijų viešuosius pirkimus perimti etapais pagal su perkančiąja organizacija sudarytą susitarimą.
Daugiau informacijos galite rasti čia arba kreipiantis į CPO LT Metodologijos ir mokymų skyriaus ekspertę Editą Ališauskaitę-Vorožeikinienę tel. 8 637 30732, el. paštu [email protected].

 

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: