Ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Pirkimo sutarties forma

Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti ugdymo įstaigų maitinimo paslaugas CPO LT kataloge iki 2026-06-01

Viešojo pirkimo informacija ir tiekėjų sąrašas

Užsakymų formavimas
Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama informacija:
1) Užsakovo (Perkančiosios organizacijos – PO) pavadinimas;
2) Savivaldybės, kurios pavaldume yra ugdymo įstaiga, kuriai perkamos maitinimo paslaugos, teisės aktai, reglamentuojantys vaikų maitinimą ir PO vidaus tvarkos taisyklės;
3) patalpų ir (ar) įrangos nuomos sąlygos arba patalpų ir (ar) įrangos nuomos tvarka ir (ar) nuomos sutarties projektas;
4) turto ir (ar) įrangos nuomos kaina, Eur be PVM/mėn. (jeigu taikoma);
5) pirkimo objekto techninė specifikacija;
6) informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
7) paslaugų teikimo trukmė; preliminari maitinimo paslaugų teikimo pradžia;
8) preliminarus maitinamų asmenų skaičius;
9) pasirinkta mokinių aptarnavimo forma;
10)pasirinkti atsiskaitymo už maitinimo paslaugas būdai;
11) konkreti paslaugų teikimo vieta;
12) konkrečiam pirkimui skirta lėšų suma, Eur su mokesčiais;
13) konkretaus pirkimo pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka.
14) kontaktiniai asmenys;
15) kita aktuali informacija.
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami dinaminės pirkimo sistemos apraše nustatyta tvarka
Konkretūs pasiūūlymai Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas  pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį (vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas)
Sutarties sudarymas
Pirkėjas privalo sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui. Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai

Sužinokite pirmieji

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: