Sveikatos įstaigos jau gali įsigyti maitinimo paslaugas per CPO LT el. katalogą

Šiemet ženkliai pildantis maitinimo paslaugų asortimentui CPO LT elektroniniame kataloge, ne išimtis ir sveikatos įstaigos – sukurtas modulis, kuriame jos gali pirkti maisto gaminimo paslaugą savo arba tiekėjo patalpose ir rinktis ne tik kainos, bet kainos ir kokybės kriterijų.   

Maitinimo paslaugų pirkimų centralizavimo poreikis tapo akivaizdus kurį laiką stebint šių paslaugų pirkimų situaciją, o pagrindiniai sprendimai imtis šių paslaugų centralizavimo ir plėtojimo buvo priimti susidūrus su nelegalių migrantų krize 2021 m. Taip sukurtas pirmasis maitinimo paslaugų modulis CPO LT el. kataloge, skirtas laikinai apgyvendintiems asmenims. Toliau pildydama maitinimo paslaugų asortimentą CPO LT atitinkamai ruošėsi: vykdė perkančiųjų organizacijų apklausas, tyrė rinką ir, įvertinusi gautus rezultatus, per 2022 m. sukūrė tris naujus maitinimo paslaugų modulius, skirtus ugdymo, globos, o dabar –  ir sveikatos įstaigoms.

Pirkti per katalogą daug paprasčiau

Savarankiškai vykdomi maitinimo paslaugų pirkimai įstaigoms sudarydavo keblumų dėl jų specifikos, vykdymo sudėtingumo bei sutarčių administravimo.  Sudarius galimybę šias paslaugas įsigyti CPO LT el. kataloge standartizuotomis sąlygoms, perkančiosioms organizacijoms mažėja administracinė našta, trumpėja pirkimų atlikimo terminai, yra daugiau aiškumo ir konkretumo pirkimo sąlygose – paprastėja pirkimų vykdymas.

Perkančiosios organizacijos gali pačios pasirinkti, kaip vertins pasiūlymus: tik pagal kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį. Taip pat šiame pirkime nustatyti ir žalieji kriterijai. Svarbu paminėti, kad maistas sveikatos įstaigų pacientams galės būti gaminamas tiek perkančiųjų organizacijų, tiek ir tiekėjų patalpose.

Pirkimo techninė specifikacija parengta atsižvelgiant į stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų poreikį bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d.  įsakymu  Nr. V-1000 „Dėl pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų maitinimą teisės aktais.

Sužinokite pirmieji

Užsiregistruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte naujausią informaciją:

bei sekite mus socialinėse medijose: