Darbo užmokestis

VšĮ CPO LT darbuotojų  vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai 2018–2022 metais:

VšĮ CPO LT direktoriaus 2018–2022 m.  užduotys bei įstaigos veiklos vertinimo rodikliai vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti ir jų patvirtinimai: